Studentkåren Malmö är en ideell förening och studentkår, dvs en demokratisk och formell organisation.

Som sådan styrs vi av en rad dokument, och ytterligare dokument krävs för att skapa insyn för dig som är medlem. Dessa dokument samlar vi här nedan för att du ska kunna ta del av dem, här finns även protokoll från våra styrelse- och fullmäktigemöten.

Här hittar du endast de senaste årens dokument. Är du intresserad av tidigare handlingar är du varmt välkommen att höra av dig till receptionen@malmostudenter.se så mejlar vi dessa till dig.

Note: Some of these documents are in English, but there is no guarantee that all are.

Kårens styrdokument

Studentkåren Malmös värdegrund / The Student Union Malmö´s values

Fullmäktiges Styrelsedelegation / The Council delgation for the Board

Stadgebilaga Beslutsgång / Decision Order

Styrdokument för InsparkenSteering dokument for Insparken

Kårens policys och handlingsplaner

Studentkåren Malmös likabehandlingspolicy / Student Union Malmös equal treatment policy

Studentkåren Malmös Miljöpolicy 

Studentkåren Malmös personuppgiftspolicy / Student Union Malmö’s personal data policy

Studentkåren Malmös sponsringspolicy / Student Union Malmö´s Sponsoring policy

Studentkåren Malmös Krishanteringsplan / Student Union Malmö Crisis management plan

Studentkåren Malmös likabehandlingsplan / Student Union Malmös equal treatment plan

Kårens åsiktsdokument

Kårens åsiktsdokument om bostad, 17/18

Fullmäktiges (FUM) protokoll

FUM 23/24

FUM 22/23

Styrelsen 23/24

Styrelsen 22/23

Dokument för Kårföreningar, Studentgrupper och Sektioner

Övriga dokument

Studenters Rättigheter & Skyldigheter

Studentärenden, rutiner

 / Policy for student influence at Malmö University