Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Teknik & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnd Mladen Dimitrov
Fakultetsstyrelsen Mladen Dimitrov
Utbildningsnämnden Mladen Dimitrov
Husgruppen Mladen Dimitrov
Kursnämnden Mladen Dimitrov
Studenthälsans nätverksgrupp Mladen Dimitrov
Skyddskommittén Mladen Dimitrov