Soffprojektet

– English info further down –

Inför höstterminen 2018 anländer många nya studenter till Malmö. Många av dem kommer, på grund av bostadsbrist och långa köer till studentbostäder, inte ha en bostad när terminen börjar. För att hjälpa dessa studenter och mildra den akuta bostadsbristen driver Studentkåren Malmö ”soffprojektet”. Vi behöver din hjälp att hjälpa våra nya vänner.

Vi behöver din och alla du känners hjälp med att förse dessa studenter med ett temporärt boende. Den som ställer upp som volontär erbjuder en soffa/säng i sin egen bostad under ett par dagar/veckors tid. Det är upp till soffvärden att själv bestämma eventuell hyra (vi rekommenderar under 500 kr/veckan).

Observera att du som soffvärd alltid har möjlighet att ”tacka nej” till en hyresgäst och att det är du som avgör hur länge en eventuell hyresgäst kan stanna (oavsett om personen hittat ett annat boende eller inte).

 För mer information vänligen kontakta:

soffprojektet@malmostudenter.se

Intresserad?

Anmäl om du har en soffa/sovplats att låna ut

eller

 registrera dig för att själv låna en soffa i vår.

————————————————————————-

When the autumn semester 2018 starts many new students arrive to Malmö. Many of them will not have a home when the semester starts, this because of housing shortages and long queues for student housing. To help these students and alleviate the housing shortage, the Student Union Malmö organize ”the sofa project“. We need your help to help our new friends.

We need you and everyone you know in Malmö to help us provide these students with a temporary accommodation. As a sofa host you provide a sofa / bed in your own home for a few days / weeks. It is up to you to decide any rent (we recommend under SEK 500 / week) .

Note that as sofa host you always have the opportunity to “say no” to a tenant and that it is you who determines how long a potential tenant can stay (regardless of whether the person find another accommodation or not).

For more information please contact:

soffprojektet@malmostudenter.se

 
PageLines