– English info further down –

Vid kursstart är det ofta många nya kursböcker som behöver inhandlas och det är på en redan tunn studentplånbok. Nu har du chansen att ansöka om Kårens litteraturstipendium i form av ett presentkort på 500 kronor som delas ut till tre medlemmar vid terminsstart. 

Så här ansöker du:

Skicka en motivering på varför just du ska vinna till inforum@malmostudenter.se senast den 24 september. Din motivering får vara max 100 ord lång, annars diskvalificeras ansökan. Glöm inte att ange namn när du mailar. Märk mailet “litteraturstipendium”. Vinnaren kontaktas personligen av Studentkåren Malmö, och därefter presenteras vinnaren tillsammans med sin motivering här på malmostudenter.se.

Regler:

  • Endast medlemmar i Studentkåren Malmö kan tilldelas stipendiet.
  • Stipendiet betalas ut i form av ett presentkort på 500 kronor som ska användas till kurslitteratur hos Adlibris.
  • En och samma medlem kan endast få stipendiet en gång per verksamhetsår.
  • Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

Apply for the Union’s Literature Scholarship

At the beginning of the semester, it is often many new textbooks that need to be purchased and it is putting a strain on an already thin student wallet. You now have opportunity to apply for the Student Union literary scholarship in the form of a voucher of 500 SEK awarded to three members at the beginning of the semester.

How to apply:

Send a short text of why you should win to inforum@malmostudenter.se before September 24th. Your text may not exceed 100 words in length, otherwise the application will be disqualified. Be sure to include your name when you email. Mark the email “literature scholarship”.  The winner will be contacted personally by the Student Union Malmö, and then presented with his/her motivation on the Student Union website.

Rules:

  • Only members of the Student Union Malmo may receive the scholarship.
  • The scholarship will be paid out in the form of a voucher of 500 SEK to use for textbooks.
  • The same member may only receive the scholarship once per operational year.
  • The winner is selected by the Student Union Malmö and the decision can not be appealed.