2024

8 februari Fortsatt stöd till Studentkåren Malmö vid Malmö universitet

2018

16 april Studentkåren Malmös åsiktsdokumnet om Arbetsmiljön på Gäddan 2017 
5 mares Studentkåren Malmö om G8, även kallad Gäddan. English version.
9 januari Studentkåren Malmö berömmer Malmö universitets krisledningsgrupp

2016

24 oktober Studentkårens vice ordförande lämnar sin post
24 augusti Rött kort för studentbostäder i Malmö och Lund

2015

24 april Dags att ta inkludering och internationalisering på allvar!
13 januari Studentkåren Malmös ordförande har avgått

2012

16 maj Studentkåren Malmö anordnar mångfaldsfestival
16 april Festa för mångfald

2011

26 maj Många för mångfald
20 april Högsta valdeltagande någonsin trots kårobligatoriets avskaffande

2010

15 september Valdebatt med studentperspektiv
20 augusti Kåren öppnar akutboende…igen!
21 maj Populärare än någonsin att engagera sig i Kåren.
26 april Kåren spänner musklerna inför kårobligatoriets försvinnande

2009

13 maj Ny kårledning vald i Malmö