Samuel Bakare – Studentombud Teknik & samhälle (TS)

Adress | Niagara, Entréplan rum NI:B0E02
E-post | ombudts@malmostudenter.se
Telefon | 0707 577 569

Diego Annys – Studentombud Hälsa & samhälle (HS)

Adress | Malmö Sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 25, U112
E-post | ombudhs@malmostudenter.se
Telefon | 0736 501 572

Damilare Latinwo – Studentombud Kultur & samhälle (KS)

Adress | Niagara, Entréplan rum NI:B0E02
E-post | ombudks@malmostudenter.se 
Telefon | 0707 57 75 67

Bojana Drljaca – Studentombud Lärande & samhälle (LS)

Adress | Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Våning 4, Sal C429
E-post |  ombudls@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 68

Har du problem med något som gäller din utbildning kan du vända dig till ett ombud nedan för kontakt. Vi hjälper dig gärna, både med utbildningsfrågor och saker utanför studierna. Ombuden har kontor på tredje våningen i Kårhuset och i på vissa av universitets fakulteter.

Vill du arbeta heltid på Kåren? Gå med i FORUM i september för att kunna väljas in i Fullmäktige och få chansen att bli heltidsarvoderad.

Vid vakanta positioner hanteras e-posten av en annan heltidsarvoderad i styrelsen.

 


Comments are closed.