Samuel Bakare – Studentombud Teknik och samhälle (TS)

Adress: Niagara, Entréplan rum NI:B0E02
E-post: ombudts@malmostudenter.se
Telefon: 070 757 75 69

Gao Jie – Studentombud Hälsa och samhälle (HS)

Adress: Malmö Sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 25, U112
E-post: ombudhs@malmostudenter.se
Telefon: 070 757 75 63

Damilare Latinwo – Studentombud Kultur och samhälle (KS)

Adress: Niagara, Entréplan rum NI:B0E02
E-post: ombudks@malmostudenter.se 
Telefon: 070 757 75 67

Yasemin Aydinkal – Studentombud Lärande och samhälle (LS)

Adress: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Våning 5, rum B530
E-postombudls@malmostudenter.se
Telefon: 070 757 75 68

Har du problem med något som gäller din utbildning kan du vända dig till ett ombud nedan för kontakt. Vi hjälper dig gärna, både med utbildningsfrågor och saker utanför studierna. Ombuden har kontor på tredje våningen i Kårhuset och i på vissa av universitets fakulteter.

Vill du arbeta heltid på Kåren? Gå med i FORUM i september för att kunna väljas in i Fullmäktige och få chansen att bli heltidsarvoderad.

Vid vakanta positioner hanteras e-posten av en annan heltidsarvoderad i styrelsen.

 


Comments are closed.