Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Kultur & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Övergripande

Anställningsnämnd
Anställningsnämnden rekommenderar vem som bör bli anställd eller befordrad. Nämnden läser
CVn, personliga brev, tar ställning till sakkunnigas utlåtanden, går på korta provföreläsningar och
intervjuar kandidater. Gruppen är väldigt välkomnande och uppskattar studenters perspektiv. Det är
mycket handlingar att läsa, du bör vara duktig på att hitta det som är väsentligt för studenter. T.ex.
kan det vara en god sak att lyfta och främja pedagogiska färdigheter, samt aktivt fråga de som ska
rekryteras om deras åsikter om studentinflytande. God kunskap om Studenters rättigheter och
skyldigheter efterfrågas. Var inte rädd för att be om det du eller dina medstudenter ser bristande på
din fakultet, t.ex. digitaliseringskunskap eller internationell erfarenhet.
Antal möten per termin
Anställningsnämnden brukar ha ungefär fyra möten per termin. Mötena varierar mellan en till två
timmar, beroende på dagordningen.
Förberedelsetid
Beroende på hur många ärenden som ska avhandlas, brukar förberedelsetiden variera mellan en till
tre timmar. Därutöver tillkommer frivilliga provföreläsningar och intervjuer.
Antal platser: 1st + 1 st suppleant
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnd behandlar grundutbildningens kvalitetsfrågor och inrättar revideringar till kurser samt nya kurser och programmer
Antal platser: 1st + 1 st suppleant
Fakultetsstyrelse
Fakultetsstyrelsen är formellt sett det högst beslutande organet på Lärande och Samhälle. Styrelsen
diskuterar strategiska frågor som är viktiga för hela fakulteten, vad det än må vara. Styrelsen har ett
särskilt ansvar för fakultetens strategiska plan som styrelsen också ska följa upp. Du bör kunna tänka
strategiskt och ha en känsla för organisation. Som en av två studentrepresentanter i en väldigt
formell grupp bör du inte vara rädd för att lyfta frågor och vara beredd att driva frågor. Du bör helst
ha koll på vad som händer på fakulteten och ha en nära kommunikation med Studentombudet på
LS.
Antal möten per termin
Fakultetsstyrelsen har tre möten per termin: varje möte varar tre timmar .
Förberedelsetid
Räkna med två timmars förberedelsetid per möte.

Gps

Kurs- och programnämnd
Antal platser: 1st + 1 st suppleant

K3

Grundutbildning kursnämnd
Antal platser: 1st + 1 st suppleant

Urbana Studier

Kursnämnden
Antal platser: 1st + 1 st suppleant