Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Kultur & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Övergripande

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnd Lukas Wohnhas
Utbildningsnämnden Matilda Eliasson
Fakultetsstyrelsen Philipp´Marra
Skydds- och samverkansgruppen Randy Pham.

GPS

Nämnd/Grupp
 Kurs- & Programnämnd Diego Annys

K3

Nämnd/Grupp
Grundutbildning kursnämnd Lisa Hofmann

US

Nämnd/Grupp
Kursnämnden Lilly Auginski