Presidiet

Presidiet består av kårordförande och vice kårordförande och leder Kårens dagliga verksamhet. De bereder ärenden för beslut samt företräder Studentkåren Malmös studenter i media och omvärld.

Lilli Auginski
Kårordförande

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | lilli.auginski@malmostudenter.se
Telefon | +46760 50 95 64

Som kårordförande leder jag den dagliga verksamheten och sköter arbetslaget. Jag representerar studenter i olika beslutsfattande och beredande organ och nämnder på universitetet. I dessa möten säkerställer jag att studenternas röster blir hörda och studenternas rättigheter respekteras. Dessutom är jag studenternas huvudsarbetsmiljöombud, vilket innebär att jag ser till att frågor och problem som dyker upp på fakulteterna tas upp och diskuteras på ett strategiskt sätt. Därutöver ansvarar jag för externa relationer och strategiskt arbete, som t ex bostadsfrågan, samverkan med Malmö Stad och drivandet av påverkansarbete.


Yuliyan Konstantinov
Vice Kårordförande – Utbildningsbevakning

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | yuliyan.konstantinov@malmostudenter.se
Telefon | +46707 57 75 62

Som vicekårordförande arbetar jag med många olika interna frågor och sitter i flera centrala möten vid Malmö Universitet. Tillsammans med ordföranden styr jag studentkårens dagliga arbete och koordinerar studentombudens arbete.


Julia Buschmann
Vice Kårordförande – Studiesocialt

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post |  julia.buschmann@malmostudenter.se
Telefon | 0736 50 15 72


Studentombud

Har du problem med något som gäller din utbildning kan du vända dig till ett ombud nedan för kontakt. Vi hjälper dig gärna, både med utbildningsfrågor och saker utanför studierna. Ombuden har kontor på tredje våningen i Kårhuset och i på vissa av universitets fakulteter.


Lisa Hofmann
Studentombud Teknik & samhälle

Adress | Niagara, Entréplan
E-post |  lisa.hofmann@malmostudenter.se
Telefon | 0707 577 569


Diego Annys
Studentombud Kultur & samhälle

Adress | Niagara, Entréplan
E-post | diego.annys@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 67

I work with education monitoring and student influence at Culture and Society. I also work with the working environment and improving Niagara’s study environment.


Matylda Jonas-Kowalik
Studentombud Hälsa & samhälle

Adress | Malmö Sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 25, U112
E-post | matylda.jonas.kowalik@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 63


Louise Torgén
Studentombud Lärande & samhälle

Adress | Orkanen, Nordenskiöldsg. 10 rum C429
E-post | louise.torgen@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 68


Ideella styrelseledamöter

Lumnije Maksuti

Konstantina Klonari

Philipp’ Marra

Viktor Henriksson