Presidiet

Presidiet består av kårordförande och två vice kårordförande och leder Kårens dagliga verksamhet. De bereder ärenden för beslut samt företräder Studentkåren Malmös studenter i media och omvärld.

Lilli Auginski
Kårordförande

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | lilli.auginski@malmostudenter.se
Telefon | +46760 50 95 64

Som kårordförande leder jag den dagliga verksamheten och sköter arbetslaget. Jag representerar studenter i olika beslutsfattande och beredande organ och nämnder på universitetet. I dessa möten säkerställer jag att studenternas röster blir hörda och studenternas rättigheter respekteras. Dessutom är jag studenternas huvudsarbetsmiljöombud, vilket innebär att jag ser till att frågor och problem som dyker upp på fakulteterna tas upp och diskuteras på ett strategiskt sätt. Därutöver ansvarar jag för externa relationer och strategiskt arbete, som t ex bostadsfrågan, samverkan med Malmö Stad och drivandet av påverkansarbete.


Yuliyan Konstantinov
Vice Kårordförande – Utbildningsbevakning

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | yuliyan.konstantinov@malmostudenter.se
Telefon | +46707 57 75 62

Som en av två vice ordförande för Kåren stöder jag ordföranden i att leda den dagliga verksamheten och styrelsen samt att representera studenterna i olika beslutsfattande eller beredande nämnder och råd på den centrala nivån. I min position har jag fokus på utbildningsbevakningen och frågor som kopplas till utbildningen och dess kvalitet, såsom tillgänglighet i utbildningen, pedagogik, uppföljning av studenternas rättigheter och skyldigheter, disciplinärenden mm.


Julia Buschmann
Vice Kårordförande – Studiesocialt

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post |  julia.buschmann@malmostudenter.se
Telefon | 0736 50 15 72

Jag är en av två vice-ordföranden för Studentkåren och mitt huvudansvar är studiesociala aktiviteter och frågor! Jag ansvarar för Kårens deltagande i introduktionsveckorna, jag sköter kulturella samarbeten som Secret Seats (kolla in HÄR) och jag är föreningsansvarig, vilket innebär att om du vill starta en ny studentgrupp eller förening kan du kontakta mig via foreningsansvarig@malmostudenter.se.
Dessutom representerar jag studenter i beslutsfattande organ, rådgivande nämnder och olika kommittéer på den centrala nivån på Malmö universitet.
Tveka inte att kontakta mig med frågor, problem, idéer eller förslag! 🙂


Studentombud

Har du problem med något som gäller din utbildning kan du vända dig till ett ombud nedan för kontakt. Vi hjälper dig gärna, både med utbildningsfrågor och saker utanför studierna. Ombuden har kontor på tredje våningen i Kårhuset och i på vissa av universitets fakulteter.


Lisa Hofmann
Studentombud Teknik & samhälle

Adress | Niagara, Entréplan
E-post |  lisa.hofmann@malmostudenter.se
Telefon | 0707 577 569

Som studentombud för fakulteten för teknik och samhälle arbetar jag med utbildningsbevakning och säkerställer studenternas representation vid fakulteten. Utöver det ansvarar jag för frågor om digitalisering och internationalisering.


Diego Annys
Studentombud Kultur & samhälle

Adress | Niagara, Entréplan
E-post | diego.annys@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 67

Som KS studentombud arbetar jag med utbildningsbevakning och studentinflytande på fakulteten för Kultur och Samhälle (KS). Jag representerar studenter i olika nämnder och organ på KS. Därutöver ansvarar jag för sektioner, för Kaffe Med Kåren och den kommande Fakultetscupens evenemang, och drivandet av studentengagemang i studiepolitiska verksamheter.


Matylda Jonas-Kowalik
Studentombud Hälsa & samhälle

Adress | Malmö Sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 25, U112
E-post | matylda.jonas.kowalik@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 63

Som studentombud hjälper jag studenter med frågor och problem i samband med deras utbildning och representerar deras intressen i olika beslutsorgan och kommittéer vid fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet.  Jag ansvarar också för att ta upp frågor om Studentkårens arbete i samband med studenternas psykiska hälsa.

Du kan kontakta mig om du har några problem med dina studier och jag kommer att göra mitt bästa för att hjälpa till.


Louise Torgén
Studentombud Lärande & samhälle

Adress | Orkanen, Nordenskiöldsg. 10 rum C429
E-post | louise.torgen@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 68

Som studentombud på Studentkåren, jobbar jag aktivt med utbildningsbevakning, kvalitén på utbildningarna samt studentinflytande på fakulteten Lärande och Samhälle. Jag har även yttersta ansvar för studentråden som lyfter viktiga studentfrågor, som kan inkludera frågor kring just utbildningskvalitén, era rättigheter och skyldigheter samt ert välmående. Jag agerar också som en länk mellan Kåren och generalerna som är ansvariga för Insparken.


Ideella styrelseledamöter

Lumnije Maksuti

Konstantina Klonari

Philipp’ Marra

Viktor Henriksson