Presidiet

Presidiet består av kårordförande och vice kårordförande och leder Kårens dagliga verksamhet. De bereder ärenden för beslut samt företräder Studentkåren Malmös studenter i media och omvärld.

Jenna Pystynen

Kårordförande 
Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | jenna.pystynen@malmostudenter.se
Telefon | +46760 50 95 64

Kårordförande leder kårens dagligt arbete och representerar studenter på universitets central nivå. Ordförande sitter till exempel i  universitetsstyrelse, ledningsgrupp, utbildningsberedningen samt många andra grupperingar för att säkerställa studenters rättigheter och utbildnings kvalitet. Ordförande ansvarar också frågor utanför vårt universitet, till exempel gällande bostad samt nationell och regional politik som har betydelse för våra studenter.


Yuliyan Konstantinov

Vice kårordförande
Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | yuliyan.konstantinov@malmostudenter.se
Telefon | +46707 57 75 62

Som vicekårordförande arbetar jag med många olika interna frågor och sitter i flera centrala möten vid Malmö Universitet. Tillsammans med ordföranden styr jag studentkårens dagliga arbete och koordinerar studentombudens arbete. Jag har ansvar för internationalisering samt att jag hanterar olika administrativa ärenden som att översätta dokument, kalla till styrelsemöten och mer.


Studentombud

Har du problem med något som gäller din utbildning kan du vända dig till ett ombud nedan för kontakt. Vi hjälper dig gärna, både med utbildningsfrågor och saker utanför studierna. Ombuden har kontor på tredje våningen i Kårhuset och i på vissa av universitets fakulteter.

Nina Huovinen

Studentombud Lärande & samhälle (LS)
Adress | Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, C429

E-post |  nina.huovinen@malmostudenter.se
Telefon | 0707 577 568

I am the studentombud for Faculty of Education and Society which means that students can contact me if they have any issues with their education – or just questions about their student life in Malmö. I have been working with the Student Union’s efforts in making the university and the Student Union safer and more accessible to all by creating documents and guidebooks about equal treatment and safe events. I am also responsible for the Student Union’s associations.


Mladen Dimitrov

Studentombud Teknik & samhälle (TS)
Adress | Niagara, Entréplan

E-post |    mladen.dimitrov@malmostudenter.se

Telefon | 0707 577 569

As a studentombud I make sure that not only students from my faculty, the Faculty of Technology and Society, but all the students from MAU get the best out of their academic and social life in the university. I achieve that by offering my help and support whenever needed, safeguard the students’ rights and interests as I embody the bridge between the students and the university.  I am also the one responsible for managing the Sofa Project and organizing the Music Pub


Randy Pham

Studentombud Kultur & samhälle  (KS)
Adress | Niagara, EntréplanE-post | randy.pham@malmostudenter.seTelefon | 0707 57 75 67

I work with education monitoring and student influence at Culture and Society. I also work with the working environment and improving Niagara’s study environment. I am responsible for Coffee with the Union -event.


Oscar Hydén

Studentombud Hälsa & samhälle (HS)
Adress | Malmö Sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 25, U112
E-post | oscar.hyden@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 63

Jag arbetar med utbildningsbevakning och studentinflytande främst på fakulteten för Hälsa & Samhälle. Detta inkluderar även att arbeta med studentärenden och studenters arbetsmiljö på universitetet. Allt detta sker genom möten med universitetet, fakulteten men även studenter. Mina studiesociala ansvarsområden är musikpuben och soffprojektet.


 

Ideella styrelseledamöter

Camila Fernandez Barros


Ilona Karppinen

Jag är med i en arbetsgrupp som jobbar för att utvärdera Studentkårens intern struktur och i nära framtiden ska jag börja jobba med kårvalet genom att sitta med i valnämnden. Utöver det så representerar jag studenter i två olika möten på min fakultet


Diego Annys

As a voluntary board member, I can pretty much assist the Student Union where I can and want. If I want to show my culinary skills at the soup lunch, I can – and if I’m not too fond of waking up early to make the coffee for the student breakfast, the board will gladly let me stay in bed. It’s the perfect voluntary position! However most of all, I express and work on ideas on how to improve student influence and students’ social lifeon many levels! It’s the perfect way to get my ideas across, and actually make them happen