Presidiet

Presidiet består av kårordförande och vice kårordförande som leder Kårens dagliga verksamhet. De bereder ärenden för beslut samt företräder Studentkåren Malmös studenter i media och omvärld.

Lilli Auginski
Kårordförande

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | ordforande@malmostudenter.se
Telefon | +46760 50 95 64

Som kårordförande leder jag den dagliga verksamheten och sköter arbetslaget. Jag representerar studenter i olika beslutsfattande och beredande organ och nämnder på universitetet. I dessa möten säkerställer jag att studenternas röster blir hörda och studenternas rättigheter respekteras. Dessutom är jag studenternas huvudsarbetsmiljöombud, vilket innebär att jag ser till att frågor och problem som dyker upp på fakulteterna tas upp och diskuteras på ett strategiskt sätt. Därutöver ansvarar jag för externa relationer och strategiskt arbete, som t ex bostadsfrågan, samverkan med Malmö Stad och drivandet av påverkansarbete.


Konstantina Klonari
Vice Kårordförande

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | vice.ordforande@malmostudenter.se
Telefon | +46707 57 75 62

Som vice ordförande för Studentkåren hjälper jag kårordföranden med att leda den dagliga verksamheten och leda arbetslaget. Jag går på olika beslutsfattande möten, rådgivande organ och olika kommittéer på central nivå på Malmö universitet, där jag ser till att universitetet följer sina skyldigheter gentemot studenternas rättigheter och ser till att studenternas röster inte tystas.

Mitt huvudansvar är utbildningsövervakning, som i grunden innebär ständiga kontroller av utbildningens höga kvalitet och att det finns lika chanser för alla.

Dessutom är jag ansvarig för att driva olika frågor och frågor om till exempel likabehandling tillsammans med andra sociala aktiviteter, som Fakultetscupen och föreningar/studentgrupper.


Studentombud

Har du problem med något som gäller din utbildning kan du vända dig till ett ombud nedan för kontakt. Vi hjälper dig gärna, både med utbildningsfrågor och saker utanför studierna. Ombuden har kontor på tredje våningen i Kårhuset och i på vissa av universitets fakulteter.


Lisa “Liz” Hofmann
Studentombud Teknik & samhälle

Adress | Niagara, Entréplan
E-post |  ombudts@malmostudenter.se
Telefon | 0707 577 569

Som studentombud för fakulteten för teknik och samhälle arbetar jag med utbildningsbevakning och säkerställer studenternas representation vid fakulteten. Utöver det ansvarar jag för frågor om digitalisering.


Arinzechukwu Onwurah
Studentombud Kultur & samhälle

Adress | Niagara, Entréplan
E-post | ombudks@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 67

Som KS studentombud arbetar jag med utbildningsbevakning och studentinflytande på fakulteten för Kultur och Samhälle (KS). Jag representerar studenter i olika nämnder och organ på KS. 


Sheikh Farid Uddin Ahmmed
Studentombud Hälsa & samhälle

Adress | Malmö Sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 25, U112
E-post | ombudhs@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 63

Som studentombud hjälper jag studenter med frågor och problem i samband med deras utbildning och representerar deras intressen i olika beslutsorgan och kommittéer vid fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet. 

Du kan kontakta mig om du har några problem med dina studier och jag kommer att göra mitt bästa för att hjälpa till.


Anna Jakobsson
Studentombud Lärande & samhälle

Adress | Orkanen, Nordenskiöldsg. 10 rum C429
E-post | ombudls@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 68

Som studentombud på Studentkåren, jobbar jag aktivt med utbildningsbevakning, kvalitén på utbildningarna samt studentinflytande på fakulteten Lärande och Samhälle. Jag har även yttersta ansvar för studentråden som lyfter viktiga studentfrågor, som kan inkludera frågor kring just utbildningskvalitén, era rättigheter och skyldigheter samt ert välmående.


Ideella styrelseledamöter

Diego Annys

Loes “Lucy” Verdonk

Zinnia Lautner