Presidiet

Presidiet består av kårordförande och vice kårordförande och leder Kårens dagliga verksamhet. De bereder ärenden för beslut samt företräder Studentkåren Malmös studenter i media och omvärld.

Jenna Pystynen

Kårordförande 
Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | jenna.pystynen@malmostudenter.se
Telefon | +46760 50 95 64

Som kårordförande leder jag kårens dagliga arbete och representerar studenter på universitets central nivå. Jag sitter till exempel i  universitetsstyrelse, ledningsgrupp, utbildningsberedningen samt många andra grupperingar för att säkerställa studenters rättigheter och utbildnings kvalitet. Jag ansvarar också för frågor utanför vårt universitet, till exempel gällande bostad samt nationell och regional politik som har betydelse för våra studenter.


Yuliyan Konstantinov

Vice kårordförande
Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | yuliyan.konstantinov@malmostudenter.se
Telefon | +46707 57 75 62

Som vicekårordförande arbetar jag med många olika interna frågor och sitter i flera centrala möten vid Malmö Universitet. Tillsammans med ordföranden styr jag studentkårens dagliga arbete och koordinerar studentombudens arbete. Jag har ansvar för internationalisering samt att jag hanterar olika administrativa ärenden som att översätta dokument, kalla till styrelsemöten och mer.


Studentombud

Har du problem med något som gäller din utbildning kan du vända dig till ett ombud nedan för kontakt. Vi hjälper dig gärna, både med utbildningsfrågor och saker utanför studierna. Ombuden har kontor på tredje våningen i Kårhuset och i på vissa av universitets fakulteter.


Mladen Dimitrov

Studentombud Teknik & samhälle (TS)
Adress | Niagara, Entréplan
E-post |  mladen.dimitrov@malmostudenter.se
Telefon | 0707 577 569

As a studentombud I make sure that not only students from my faculty, the Faculty of Technology and Society, but all the students from MAU get the best out of their academic and social life in the university. I achieve that by offering my help and support whenever needed, safeguard the students’ rights and interests as I embody the bridge between the students and the university.  I am also the one responsible for the Union’s associations.


Diego Annys

Studentombud Kultur & samhälle  (KS)
Adress | Niagara, Entréplan
E-post | diego.annys@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 67

I work with education monitoring and student influence at Culture and Society. I also work with the working environment and improving Niagara’s study environment. I am responsible for Coffee with the Union -event.


Oscar Hydén

Studentombud Hälsa & samhälle (HS)
Adress | Malmö Sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 25, U112
E-post | oscar.hyden@malmostudenter.se
Telefon | 0707 57 75 63

Jag arbetar med utbildningsbevakning och studentinflytande främst på fakulteten för Hälsa & Samhälle. Detta inkluderar även att arbeta med studentärenden och studenters arbetsmiljö på universitetet. Allt detta sker genom möten med universitetet, fakulteten men även studenter. Mina studiesociala ansvarsområden är musikpuben och kultursamarbeten.

Julia Buschmann

Studentombud
E-post |  julia.buschmann@malmostudenter.se
Telefon | 0707 577 568


 

Ideella styrelseledamöter

Carla Jurado Pérez


Jascha Ehleben


Lisa Hofmann