Presidiet

Studentkårens presidium består av en ordförande och två vice ordförande. Medan ordföranden ansvarar för den dagliga verksamheten och representerar organisationen i media, sköter en vicepresident utbildningsbevakning medan den andre hanterar studiesociala frågor. Tillsammans tar vi fram förslag och diskuterar olika viktiga frågor, vilket säkerställer utbildning av hög kvalitet och en god miljö för alla studenter vid Malmö universitet.

Milena Milosavljevic
Kårordförande

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | ordforande@malmostudenter.se
Telefon | +46760 50 95 64

Under verksamhetsåret kommer jag att ansvara för att leda Kårens dagliga verksamhet och leda vårt team. Att ansvara för det strategiska och utvecklande arbetet i organisationen faller också under mina vardagliga uppdrag. Som ordförande kommer en av huvuduppgifterna vara att representera studenters röster i olika beslutsfattande och rådgivande organ, samt särskilda nämnder på central nivå vid Malmö universitet. I nära samarbete med våra partners ska jag hjälpa till att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla studenter som kommer till Malmö. Hör gärna av dig om du har frågor eller förslag angående Studentkåren i Malmö.


Konstantina Klonari
Vice Kårordförande – Utbildningsbevakning

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | konstantina.klonari@malmostudenter.se
Telefon | +46707 57 75 62

Som vice ordförande i Studentkåren bistår jag ordföranden med att leda den dagliga verksamheten och leda arbetslaget. Jag deltar i olika beslutsfattande och rådgivande organ och olika nämnder på central nivå vid Malmö universitet, där jag ser till att universitetet följer sina skyldigheter gentemot studenternas rättigheter och ser till att studenternas röster inte tystas.

Mitt huvudansvar är utbildningsbevakning, vilket i grunden innebär ständiga kontroller av utbildningens höga kvalitet och att det är lika chanser för alla. Dessutom ansvarar jag för att driva olika frågor och ärenden kring t ex likabehandling tillsammans med fler sociala aktiviteter som Musikpuben och Föreningar/Studentgrupper.

Diego Annys
Vice Kårordförande – Studiesocialt

Adress | Kårhuset vån 3, Bassängkajen 8
E-post | diego.annys@malmostudenter.se
Telefon | +46736 501 572

Som vice ordförande för studiesocialt har jag ett övergripande ansvar för studiesociala aktiviteter inom Studentkåren. Detta inkluderar att vara huvudansvarig för sektioner och att leda Fakultetscupprojektet. När det gäller Insparken och Tjuvkik är jag den inom styrelsen som har kontakt med de olika arrangörerna. 

Jag har även ansvaret för vissa områden och företräder studenter på universitetet kring dessa, såsom breddad rekrytering och breddat deltagande, likabehandling, och näringslivsanknytning. Vidare har jag  övergripande ansvar för studentengagemang i den studiepolitiska verksamheten, där jag arbetar i nära samarbete med våra studentombud. Detta inkluderar områden som studentrepresentanter och våra studentråd.


Studentombud

Har du problem med något som gäller din utbildning kan du vända dig till ett ombud nedan för kontakt. Vi hjälper dig gärna, både med utbildningsfrågor och saker utanför studierna. Ombuden har kontor på tredje våningen i Kårhuset och på vissa av universitets fakulteter.

Vid vakanta positioner hanteras e-posten av en annan heltidsarvoderad i styrelsen.


Samuel Bakare
Studentombud
Teknik & samhälle

Adress | Niagara, Entréplan
E-post |  ombudts@malmostudenter.se
Telefon | 0707 577 569

Som studentombud för fakulteten för teknik och samhälle arbetar jag med utbildningsbevakning och säkerställer studenternas representation vid fakulteten. Utöver det ansvarar jag för frågor om digitalisering.


Damilare Latinwo (Dre) –
Studentombud Kultur & samhälle

Adress | Niagara, Entréplan
E-post | ombudks@malmostudenter.se
Telefon | 0707 577 567

Som studentombud för fakulteten för Kultur och samhälle arbetar jag med utbildningsbevakning och säkerställer studenternas representation vid fakulteten.


Diego Annys – Studentombud Hälsa & samhälle

Adress | Malmö Sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 25, U112
E-post | ombudhs@malmostudenter.se
Telefon | 0736 501 572

Som studentombud för fakulteten för Hälsa och samhälle arbetar jag med utbildningsbevakning och säkerställer studenternas representation vid fakulteten.


Bojana Drljaca –
Studentombud Lärande & samhälle

Adress | Orkanen, Nordenskiöldsg. 10 rum C429
E-post | ombudls@malmostudenter.se
Telefon | 0707-577 568

Vill du arbeta heltid på Kåren? Gå med i FORUM i september för att kunna väljas in i Fullmäktige och få chansen att bli heltidsarvoderad.


Ideella styrelseledamöter

Ellen Öman

Erika Pfeiffer

Som ideell styrelseledamot kommer jag att fokusera på att berika studentlivet och internationalisering, förutom att stödja andra initiativ inom Studentkåren under hela året.

Evelina Eriksson

Philipp’ Marra