Övergripande

Här hittar du universitets-övergripande nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Nämnd/Grupp Namn
Antagningsnämnden  Pauline Maes
Ledningsgruppen  Rebecka Welander och Pontus Källström
Examensnämnden
Disciplinnämnden  Ilona Karppinen
Utbildningsberedningen  Rebecka Welander och Pontus Källström
Drivhuset Malmö  Öppet
Forskningsberedningen Tillsätts av doktorandkåren
Samverkansberedningen  Rebecka Welander
Universitetsstyrelsen  Pontus Källström och Rebecka Welander
Stipendiekommittén  Rebecka Welander
MINTERNET (Malmö University International Network)  Rebecka Welander
Samverkansgruppen  Ley Tufva

Biblioteksmötet                                                                                                            William Doherty

 

 
PageLines