Här hittar du universitets-övergripande nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

 

Nämnd/Grupp Namn
Antagningsnämnden Nina Huouvinen
Ledningsgruppen Jenna Pystynen
Examensnämnden Philip Widmer
Disciplinnämnden Yuliyan Konstantinov
Utbildningsberedningen Jenna Pystynen & Yuliyan Konstantinov    
Drivhuset Malmö Nina Huovinen
Forskningsberedningen Tillsätts av doktorandkåren
Rådet för samverkan Yuliyan Konstantinov & Oscar Hydén
Universitetsstyrelsen Jenna Pystynen & Yuliyan Konstantinov
Stipendiekommittén Mladen Dimitrov
MINTERNET (Malmö University International Network)  – 
Samverkansgruppen Yuliyan Konstantinov
Rådet för globalt engagemang Petronella Olsson
Studentintroduktionsgruppen Randy Pham
Lärandemiljögruppen

Yuliyan Konstantinov

Biblioteksmötet                                                                                       Philipp´Marra & Oscar Hydén