Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Lärande & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnd Nina Huovinen
Fakultetsstyrelse Nina Huovinen, Charlotta Tjärdahl
Utbildningsnämnd Nina Huovinen
Verksamhetsråd Ilona Karppinen
VFU-råd Camila Barros
VFU samrådsgrupp Nina Huovinen
Strategigruppen Charlotta Tjärdahl
Husgruppen Vakant
Kursplanegruppen Nina Huovinen
Nätverksgruppen för studiesociala frågor Philipp’ Marra
Matråd Vakant
Styrgrupp Lärarutbildningar vid Lärosäte Syd Vakant