Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Hälsa & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnden Oscar Hydén
Etikrådet Oscar Hydén
Utbildningsnämnden Oscar Hydén
Fakultetsstyrelsen Oscar Hydén
Ledningsgruppen Oscar Hydén
Internationaliseringsrådet Petronella Olsson
Likabehandlingsrådet Oscar Hydén
Kulturkommitén Oscar Hydén
Nätverksgruppen för studiesociala frågor Oscar Hydén
Studenthälsans nätverksgrupp Vakant
Matrådet Oscar Hydén
Biblioteksrådet Oscar Hydén
Gruppen för pedagogisk utveckling Vakant
 Husgruppen Vakant
Kursplanenämnden Oscar Hydén
Samverkan/ skyddskommittén Oscar Hydén

Du hittar mer information om de olika nämnderna & grupperna här.