— Information in English further down —

Häng med på Festmesteriet och Kårens Inspark!

Festmesteriets logga / Festmesteriet logo

Under två veckors tid arrangerar Festmesteriet, som är en del av Studentkåren Malmö, en inspark för alla nya studenter på Malmö universitet. Detta för att ge alla en chans att träffa nya vänner och få se lite av Malmö och universitetet. Insparken ska vara rolig för alla, frivillig och helt utan taskiga inslag.

Som ny student är ofta Insparken det första tillfället att lära känna nya kompisar. Att få möjlighet att umgås under roliga & spännande aktiviteter är ofta en bra isbrytare. Insparken är till för de nya studenterna på Malmö universitet och genomförs av erfarna studenter från universitetet.

Under Insparken delas du in i lag med andra nya studenter på din fakultet för att sedan tävla mot, och festa med studenter från hela universitetet under två fartfyllda veckor! Aktiviteterna leds av faddrar som finns med ditt lag under hela Insparken och kan svara på frågor om både Kåren, universitetet, Insparken och om Malmö.

För att hålla dig uppdaterad om vad som händer under Insparken föreslår vi att du går med i Insparkens Facebook-grupp!

Här kan du även se schemat för årets Inspark!

 


 

The Initiation / Insparken

Join Festmesteriet and the Union for the initiation weeks!

Festmesteriet, who is a part of the Student Union, throws a two week initiation for all new students at Malmö University. This to give every new student a chance to meet new friends, and get to know Malmö a little bit better. The initiation is for everyone, completely volentary and without demeaning episodes.

As a new student, this can be the first great opportunity to get to know new people! To take part of fun and relaxed activities usually works great as an icebreaker. Insparken is for new students only and is entirely planned and executed by experienced students of the Malmö University.

During the Insparken you will be sorted into teams according to your faculty and then compete with but also party/socialize with the students of the whole university during these two eventful weeks. The activities are led by the fadders of your team and they can answer all the questions you can think of about the Student Union, university life, Insparken and Malmö.

To keep you updated on what’s happening during the Initiation, we suggest that you join Festmesteriets Facebook group!

Here is the schedule for the Inspark 2018!