Inom Studentkåren Malmö finns olika kommittéer som är de viktigaste drivkrafterna för våra studiesociala och studiepolitiska aktiviteter och evenemang.

För närvarande har vi fem kommittéer, dessa omfattar:

Kommittén för utbildningsbevakning 

Övervaka kvalitetsnivån för utbildningen vid Malmö universitet.

Ansvarsområden

 • Pedagogik.
 • Kulturstart.
 • Ansvara för rekrytering av volontärer till kommittén.
 • Undersöka och presentera sätt att kontinuerligt förbättra utbildningarna vid Malmö universitet (genom till exempel enkäter och studentdiskussioner).

Kontakt: utbildningsbevakning.kommitte@malmostudenter.se


Kommittén för studentengagemang 

Att engagera fler studenter och göra det lättare för studenter att engagera sig i Kåren.

Ansvarsområden

 • Ansvarig för Kaffe med Kåren.
 • Tillsammans med eventkommittén ansvara för Insparken, tjuvkik och orienteringsveckan.
 • Undersöka och presentera sätt att kontinuerligt förbättra studentengagemanget (genom till exempel undersökningar, studentdiskussioner och evenemang).
 • Ansvara för rekrytering av volontärer till kommittén.

Kontakt: studentengagemang.kommitte@malmostudenter.se


Kommittén för studenters hälsa och välmående 

Diskutera möjligheter och skapa projekt för att säkerställa den mentala och fysiska hälsan hos studenter vid Malmö Universitet.

Ansvarsområden

 • Frågor angående studenters hälsa.
 • Öppet kommunicera med studenthälsan på Malmö Universitet.
 • Undersöka och presentera sätt kontinuerligt förbättra studenternas hälsa och välbefinnande (genom till exempel enkäter och studentdiskussioner).
 • Ansvara för rekrytering av volontärer till kommittén.

Kontakt: halsa.kommitte@malmostudenter.se


Eventkommittén 

Att hjälpa styrelsen, Fullmäktiget och dess kommittéer att organisera evenemang och skapa en volontärbas för att stödja hanteringen av evenemang.

Ansvarsområden

 • Ansvarig för att rekrytera volontärer till Kårens evenemang.
 • Ansvarig för Kaffe med Kåren.
 • Ansvara för Insparken, tjukik och orienteringsveckan (tillsammans med studentengagemang)
 • Ansvarig för tack-evenemang. 
 • Ansvarig för Musikpuben (om tillämpligt)
 • Ansvarig för Fakultetscupen.
 • Ansvar för hantering och delegering av sopplunch, där föreningar och sektioner har en avgörande roll (om tillämpligt).

Kontakt: event.kommitte@malmostudenter.se


Kommittén för näringslivsanknytning och karriärövergångar 

Skapa kontakter mellan studenter och näringslivet för att hjälpa studenter i deras tidiga utbildningskarriärer.

Ansvarsområden

 • Ha en plats i Drivhusets styrelse 
 • Öppet kommunicera med Malmö universitets karriär service och studievägledare.
 • Stödja och delta i de evenemang som föreslås av karriär service och studievägledarna vid Malmö Universitet.
 • Undersöka och presentera sätt att kontinuerligt förbättra studenternas karriärövergångar (genom till exempel enkäter och studentdiskussioner).
 • Ansvara för rekrytering av volontärer till kommittén.

Kontakt: karriar.kommitte@malmostudenter.se