Sektioner ger dig och dina medstudenter ett socialt liv. Studenter behöver lära känna varandra, att ha möjligheter att dela erfarenheter. De är också en plats för att hjälpa dina medstudenter i sina studier och för dem att hjälpa dig. Det är vad Studentkårens sektioner bidrar med – I sektioner bygger vi ett samhälle.

Vad gör sektioner?

Inom sektionens verksamhetsområde kommer sektioner att delta i förbättring av studenternas utbildning samt ordna sociala aktiviteter och aktiviteter som främjar studerandes studie- och karriärmöjligheter.

Detta kan inkludera anordnande av sociala häng eller sammankomster av andra former, till exempel examensceremonier, resor, sittningar och mer, där studenter kan träffas socialt, också som en del av Insparken. De kan ha möten där de diskuterar sin utbildning över program- och årsgränser. En annan sak är att ha evenemang som gästföreläsningar, seminarier, karriärmässor, temadagar och mer.

Sektioner skiljer sig från Kårens föreningar genom att fokusera på studenter som studerar vid en viss del av universitetet, istället för att fokusera på ett ämne eller typ av händelse. Alla våra sektioner följer ett styrdokumentet för sektioner.

Är du inte säker på vilken sektion du tillhör? Kontakta Kårens sektionsansvarig på sektionsansvarig@malmostudenter.se eller din fakultets studentombud.

Registrera er sektions aktiviteter

Har ni aktiviteter på gång och vill synas i Kårens kalender på hemsidan och/eller på stories i våra sociala medier på Instagram och Facebook?

Registrera era aktiviteter i formuläret här

Våra befintliga sektioner

Kultur och samhälle

GPS - Globala Politiska Studenter

Välkommen till sektionen GPS. Ditt studentcommunity på Malmö universitet! För studenter som studerar globala politiska studier anordnar vi sociala evenemang, resor till exempelvis ambassader, träffar alumner och mycket mer. Lär känna dina medstudenter i GPS och gå med i sektionen.

 Bli medlem i sektionen GPS
 GPS på Instagram
 GPS på Facebook
 GPS:s Facebookgrupp
 Skicka e-post till GPS

ArtCom - Konst, kultur och kommunikation

Sektionen för studenter vid konst och kommunikation (K3)

 ArtCom på Instagram
 ArtCom på Facebook
 Skicka e-post till ArtCom

Hälsa och samhälle

SiM - Sektionen för socialarbetarstudenter

Genom vår sektion får du lära känna andra som också pluggar socialt arbete och kanske också lära dig något nytt! Vi kommer erbjuda sittningar och andra roliga event för våra våra medlemmar, så gå in på vår Facebook ’Sim – sektionen för socialarbetarstudenter’ och skriv upp er.

Medlemskap kostar 40 kronor per termin.

 SiM på Instagram
 SiM på Facebook
 Skicka e-post till SiM

Teknik och samhälle

TSS - Sektionen för teknik och samhälle