Sektioner ger dig och dina medstudenter ett socialt liv. Studenter behöver lära känna varandra, att ha möjligheter att dela erfarenheter. Sektioner är också en plats för att hjälpa dina medstudenter i sina studier och för dem att hjälpa dig. Det är vad Studentkårens sektioner bidrar med – I sektioner bygger vi ett samhälle.

Vad gör sektioner?

Inom sektionens verksamhetsområde kommer sektioner att delta i förbättring av studenternas utbildning samt ordna sociala aktiviteter och aktiviteter som främjar studerandes studie- och karriärmöjligheter.

Detta kan inkludera anordnande av sociala häng eller sammankomster av andra former, till exempel examensceremonier, resor, sittningar och mer, där studenter kan träffas socialt, också som en del av Insparken. De kan ha möten där de diskuterar sin utbildning över program- och årsgränser. En annan sak är att ha evenemang som gästföreläsningar, seminarier, karriärmässor, temadagar och mer.

Sektioner skiljer sig från Kårens föreningar genom att fokusera på studenter som studerar vid en viss del av universitetet, istället för att fokusera på ett ämne eller typ av händelse. Alla våra sektioner följer ett styrdokumentet för sektioner.

Är du inte säker på vilken sektion du tillhör? Kontakta Kårens sektionsansvariga på sektionsansvarig@malmostudenter.se eller din fakultets studentombud!

Våra sektioner

Under uppstart

Kultur och samhälle

GPS – Global political studies

Facebooksida
Facebookgrupp
Discord


K3 – Konst, kultur, kommunikation

Facebooksida
Discord


Urbana Studier

Facebooksida
Discord


Hälsa och samhälle