– English info further down –

Studentkåren Malmös ordförande Fredrik Ernstson har idag skriftligen meddelat att han på grund av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som kårordförande med omedelbar verkan. Fredrik Ernstson lämnar därmed även sin plats i kårstyrelsen samt som fullmäktigeledamot.

Fredrik Ernstsons avgång innebär att studentkårens vice ordförande Charlotta Tjärdahl tar över ordförandes arbetsuppgifter.

–  Det känns självklart tråkigt att det blivit såhär, men vi har läget under kontroll och kommer att kunna fortsätta att driva vår verksamhet som tidigare, säger Charlotta Tjärdahl, vice ordförande.

 

The Student Union Malmö’s president has resigned.

The Student Union Malmö’s president Fredrik Ernstson has announced today that he is leaving his duties as the Union president due to personal reasons. Fredrik Ernstson will also leave his positions in the Union Board as well as the Union council.

Fredrik Ernstson’s resignation means that the student union vice-president Charlotta Tjärdahl takes over the duties of the president.

– It’s sad that Fredrik is leaving, but we have the situation under control and will be able to continue to operate our organization as before, says vice president Charlotta Tjärdahl.