– English info further down –

Vid kursstart är det ofta många nya kursböcker som behöver inhandlas och det tär på en redan tunn studentplånbok. Nu har du chansen att ansöka om Kårens litteraturstipendium – ett bidrag på 500 kr som delas ut till 3 medlemmar vid terminsstart. 

Så här ansöker du:

Skicka en motivering på varför just du ska vinna till inforum@karen.mah.se senast den 14 februari. Din motivering får vara max 100 ord lång, annars diskvalificeras ansökan. Glöm inte att ange namn och personnummer när du mailar. Märk mailet “litteraturstipendium”. Vinnaren kontaktas personligen av Studentkåren Malmö, och därefter presenteras vinnaren tillsammans med sin motivering här på malmostudenter.se.

Regler:

– Endast medlemmar i Studentkåren Malmö kan tilldelas stipendiet.

– Stipendiet betalas ut i form av ett presentkort på 500 kr som ska användas till kurslitteratur.

– En och samma medlem kan endast få stipendiet en gång per verksamhetsår.

– Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

 

Apply for the Union’s Literary Scholarship

At the beginning of the semester, it is often many new textbooks that need to be purchased and it is putting a strain on an already thin student wallet. You now have opportunity to apply for the Student Union literary scholarship – a contribution of 500 SEK awarded to three members at the beginning of the semester.

How to apply:

Send a short text of why you should win to inforum@karen.mah.se before February 14th. Your text may not exceed 100 words in length, otherwise the application will be disqualified. Be sure to include your name and personal number when you email. Mark the email “literary scholarship”.  The winner will be contacted personally by the Student Union Malmö, and then presented with his/her motivation on the Student Union website.

 

Rules:

– Only members of the Student Union Malmo may receive the scholarship.

– The scholarship will be paid out in the form of a gift certificate of 500 SEK to use for textbooks.

– The same member may only receive the scholarship once per operational year.

– The winner is selected by the Student Union Malmö and the decision can not be appealed.

4 thoughts on “Kårens Litteraturstipendium / Literary Scholarship

  1. Jag studerar heltid på distans samtidigt som jag jobbar 60%. Detta gör jag helt utan stöd från min arbetsgivare. Min vft i vår resulterar i 5 veckors tjänstledighet o det blir såklart tunnt i plånboken. 500 kr litteratur skulle underlätta!

  2. Hi Phillipp! I’m not sure what you mean with “elected members”, but all members in the student union can apply.

Comments are closed.