NOTERA: Pga Coronaviruset ser Insparken annorlunda ut 2020. I år är det lite speciella omständigheter som gör Insparken något mindre. Insparken har kortats ner från två veckor till fyra dagar […]

Om Kårpriset Studentkåren Malmö sökte under verksamhetsåret 2017/18 nya sätt att motivera, belöna och inspirera Malmö Universitets studenter till ökat engagemang utanför studierna, både sett till studiesocialt och utbildningspolitiskt engagemang. Priset […]