Inför terminen anländer många nya studenter till Malmö. Många av dem kommer, på grund av bostadsbrist och långa köer till studentbostäder, inte ha en bostad när terminen börjar. För att […]

Kårpriset är Studentkåren Malmös sätt att motivera, belöna och inspirera Malmö Universitets studenter till ökat engagemang utanför studierna.  Kårpriset delas årligen ut på en tacksittning under slutet av vårterminen till […]

Inkluderingsvecka (Inclusion Week) – 8 – 12 april För att fira Kårens nya likabehandlingspolicy, bjuder vi samt våra föreningar in till en temavecka på ämnet inkludering. Kolla in våra event som […]

Ditt Nya FUM!

Stort tack till alla som röstade på kandidaterna under Kårvalet 2019! Nedan kan du se de 19 kandidater som valdes in i Kårens fullmäktige (FUM). Dessa personer bildar nu det högsta beslutande organet i Studentkåren Malmö.