Om Kårpriset Kårpriset är Studentkåren Malmös sätt att motivera, belöna och inspirera Malmö Universitets studenter till ökat engagemang utanför studierna, både sett till studiesocialt och utbildningspolitiskt engagemang. Priset består av ett […]