Studentkåren Malmö deltar i helgen på Sveriges förenade studentkårers (SFS) fullmäktige i Trollhättan. Under tre dagar kommer vi tillsammans med 300 studentpolitiskt aktiva att diskutera studenters rättigheter. Studentkåren Malmös huvudfokus denna gång är att uppmärksamma internationella studenters villkor.

– Internationella studenter möter en mängd utmaningar inför och under sin studietid. Det är viktigt att vi som studentkår inte bara arbetar med frågor som rör dem, utan även skapar möjligheter för dem att själva påverka sin studietid. Nu är det dags att studentkårerna tar tag i denna fråga, och vi vill genom våra motioner ta ett tydligt steg i rätt riktning, säger Charlotta Tjärdahl tf. ordförande för Studentkåren Malmö.

Studentkåren Malmö har lagt en motion om att öka inkluderingen av internationella studenter då vi anser att alla rapporter från SFS bör innehålla en sammanfattning på engelska. Även de andra motionerna från Studentkåren Malmö handlar om internationalisering och internationella studenters villkor, till exempel gällande hårda ekonomiska krav*. Delegationen från Studentkåren Malmö kommer att bestå av 9 personer med delegationsledare Lena Petersson.

 * Internationella studenter som kommer utifrån EU möter hårda ekonomiska krav för att studera i Sverige. Detta utöver studieavgifterna de möter. Det innebär exempelvis att om en student som kommer från ett land utanför EU ska studera i måste kunna bevisa att man har 8010 SEK per månad under tiden man kommer att studera. Planerar man därför att studera under tre år så innebär det att man måste kunna bevisa sig ha 8010 SEK gånger 30 månader. Det innebär 240 300 SEK på kontot vid samma tillfälle (http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-in-Sweden/Universities-and-university-college.html). Dessa krav omöjliggör studier i Sverige för stora grupper av internationella studenter. 

För kommentarer:

Charlotta Tjärdahl, 076 2723425

Mer om SFS fullmäktige:

Studentkåren Malmö är medlem i Sveriges förenade studentkårer (SFS). Organisationens årsmöte är årets viktigaste studentpolitiska toppmöte och samlar cirka 300 studentpolitiskt aktiva från hela landet. SFS fullmäktige 2015 hålls i Trollhättan. Mer information: http://sfs.se/fum