Malmö 2016-10-24

Studentkårens vice ordförande lämnar sin post

Studentkåren Malmös vice ordförande, Marisol Pérez O’Connor lämnar sin post vid årsskiftet. Marisol har arbetat på studentkåren sedan 2014 och påbörjade i juni i år sitt andra år som vice ordförande, ett uppdrag som sträcker sig till juni 2017. På grund av en utlandsflytt kommer Marisol Pérez O’Connor inte kunna fullfölja sitt uppdrag.

”Det känns tråkigt att inte kunna fullfölja mitt uppdrag, och det här var självklart inte vad jag hade planerat när jag kandiderade om, men man kan inte planera för allt, och jag tror ändå att vi kommer kunna lösa situationen till det bästa” säger Marisol.

Kårens styrelse har känt till situationen ett tag och man kommer göra en rotation inom styrelsen för att fylla den vakanta platsen. Det innebär att Borislava Koycheva, nuvarande studentombud på fakulteten Kultur och samhälle och som suttit i Studentkåren Malmös styrelse i två år kommer ta över Marisols uppgifter som vice ordförande. Ilona Karppinen, i dagsläget ideell styrelseledamot kommer fylla Borislavas plats som studentombud på Kultur och samhälle, och på kårfullmäktige den 27 oktober kommer man tillsätta en ny ideell styrelseledamot.

”Det är blandade känslor” säger kårordförande Jenny Börjeson. ”Vi är självklart glada för Marisols skull och de nya utmaningar som väntar henne, men det är också tråkigt att vi inte kommer kunna fullfölja det uppdrag vi påbörjade tillsammans. Vi har dock haft gott om tid på oss att hitta en lösning för när Mari avgår i december, och jag känner mig säker på att den lösningen kommer fungera bra och att detta inte kommer påverka Kårens arbete synbart.”

Marisol Pérez O’Connor lämnar sin post som styrelseledamot och vice kårordförande i december 2016. Hon kommer dock fullfölja sitt uppdrag som fullmäktigeledamot som löper till juni 2017.

14787647_10157610813490182_2014312683_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Jenny Börjeson, Ordförande Studentkåren Malmö
0760-509564

Marisol Pérez O’Connor, Vice ordförande Studentkåren Malmö
0707-577 562

Studentkåren Malmö är den största av tre studentkårer i Malmö och representerar 23 000 studenter på grund- och avancerad nivå på Malmö högskolas fyra av fem fakulteter. Studentkåren Malmö ansvarar för att utse studentrepresentanter till samtliga centrala organ på högskolan samt alla organ på de fyra fakulteterna som ingår i verksamhetsområdet. Studentkåren Malmö ansvarar även för studiesociala aktiviteter, framförallt genom deras 12 olika föreningar, samt ger ut tidningen Mahskara.