Nominera och delta i FORUM för din fakultet! Ta chansen att påverka din fakultet och studietid, på riktigt! Påverka vem som anställs, vilka utbildningar och kurser som startas och hur din fakultet ska utvecklas. Studentkåren sitter med i alla nämnder och grupper på Malmö universitet och tillsätter representanter till olika utskott via FORUM.

Uppskattad tidsåtgång för dig som student:

Möte cirka 3 gånger per termin

Mötena varierar mellan 1-3 timmar.

Datum för FORUM 2018; 

Forum Orkanen LS                 24/9 OR:C127

Forum Hälsa och Samhälle   25/9 AS:U208

Forum Niagara TS                   26/9 NI:A0311

Forum Niagara KS                  26/9 NI:A0306

 

För att gå med i FORUM behöver du var medlem på Kåren (https://malmostudenter.se/medlem/bli-medlem/)

Hoppas vi ses där!

Mladen, Oscar, Nina & Randy

Studentombud på Studentkåren Malmö

– English info further down –

Vid kursstart är det ofta många nya kursböcker som behöver inhandlas och det tär på en redan tunn studentplånbok. Nu har du chansen att ansöka om Kårens litteraturstipendium ett presentkort på 500 kr som delas ut till 3 medlemmar vid terminsstart. 

Så här ansöker du:

Skicka en motivering på varför just du ska vinna till inforum@malmostudenter.se senast den 23 september. Din motivering får vara max 100 ord lång, annars diskvalificeras ansökan. Glöm inte att ange namn när du mailar. Märk mailet litteraturstipendium. Vinnaren kontaktas personligen av Studentkåren Malmö, och därefter presenteras vinnaren tillsammans med sin motivering här på malmostudenter.se.

 

Regler:

Endast medlemmar i Studentkåren Malmö kan tilldelas stipendiet.

Stipendiet betalas ut i form av ett presentkort på 500 kr som ska användas till kurslitteratur.

En och samma medlem kan endast få stipendiet en gång per verksamhetsår.

Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

 

Apply for the Unions Literary Scholarship

At the beginning of the semester, it is often many new textbooks that need to be purchased and it is putting a strain on an already thin student wallet. You now have opportunity to apply for the Student Union literary scholarship a voucher of 500 SEK awarded to three members at the beginning of the semester.

 

How to apply:

Send a short text of why you should win to inforum@malmostudenter.se before September 23rd. Your text may not exceed 100 words in length, otherwise the application will be disqualified. Be sure to include your name when you email. Mark the email literary scholarship.  The winner will be contacted personally by the Student Union Malmö, and then presented with his/her motivation on the Student Union website.

 

Rules:

Only members of the Student Union Malmo may receive the scholarship.

The scholarship will be paid out in the form of a voucher of 500 SEK to use for textbooks.

The same member may only receive the scholarship once per operational year.

The winner is selected by the Student Union Malmö and the decision can not be appealed.

 

Studentkåren Malmös Styrelse 18/19

Vi ser fram emot att göra det nya verksamhetsåret tillsammans med er studenter på Malmö universitet så bra som möjligt!
Du hittar våra kontaktuppgifter genom här: Presidiet och Studentombud.
Vi ses till terminsstarten!

___

The Student Union Malmös Board 18/19

We are looking forward to making the new year together with your students at Malmö University as good as possible!

Here you can find our contact information: Presidium and Student Representative.

See you in the start of the semester!

Vi inser att det är mycket kurslitteratur som behöver införskaffas snabbt inpå terminstart, dessutom kan det vara rätt dyrt! Vi vill därför ge dig chansen i ett unikt samarbete att vinna ett presentkort på 200 kr hos Campusbokhandeln som ligger i Niagara. Campusbokhandeln öppnade tidigare i våras och betalar dig för din gamla kurslitteratur och säljer vidare den till någon behövande för ett billigare pris, bra va?

Se mer hur du gör här:

Campusbokhandeln Svenska

Vi realize that amount of course literature you need in the start of the semester can be ridiculous and also, quite expensive. We would like to give you the opportunity, in a unique cooperation, to win a gift card worth 200 kr at Campusbokhandeln at Niagara. Campusbokhandeln opened earlier this spring and pay you for unwanted and old course literature whilst selling it on to those who need it, pretty good right?

Click the link to see how to participate:

Campusbokhandeln English

Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att börja gälla. Den innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). 

Studentkåren Malmö har därför uppdaterat sin personuppgiftspolicy, här kan du läsa dokumentet i sin helhet.

 

Om du har någon fråga var snäll att maila till:

Studentkåren Malmös dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@malmostudenter.se

___________

 

On the 25th of May, 2018, the new Data Protection Ordinance (GDPR) will begin to apply. It contains rules on how companies and organizations may process personal data. The regulation supersedes the Personal Data Act (PuL).

The Student Union Malmö has therefore updated its privacy policy: you can read the whole document here.

 

If you have any questions please send a mail to:

Student Union Malmö Data Protection Officer

Mail: dataskyddsombud@malmostudenter.se

 

 

TACK!

Till alla som kom på Kaffe med Kåren förra veckan när vi besökte fakulteterna. Här är alla bra svar på frågan vi ställde er:
Vilka aktiviteter/saker vill du att Kåren ska göra nästa termin?

Pssst. tips är att kontakta festmesteriet@malmostudenter.se eller någon av Kårens alla andra föreningar: www.malmostudenter.se/engagera-dig/foreningar/ om du vill hjälpa till att göra temakvällar och andra roliga aktiviteter möjliga!

Vi tar svaren med oss inför nästa verksamhetsår!

____

 

THANKS!

To everyone who came to Coffee with the Union last week when we visited the faculties. Here are all the good answers to the question we asked you:
What activities / things do you want the Union to do next year?

Pssst. tips contact: festmesteriet@malmostudenter.se or any of the Unions other associations: www.malmostudenter.se/english/associations/ if you want to help make themed evenings and other fun activities possible!

We will take the answers with us for the next semester!

Student Union Malmö’s Earth Week

Here it is! The long-awaited Earth Week schedule 16-22 april!

 

 

 

 

 

Student Union Malmö and the student associations will be hosting many different events, spanning from lectures to DIY workshops to documentary screenings, everything we have everything! All of them on the theme of Earth Week!

These events are open to all students at Malmö University so feel free to come by, maybe bring a friend or two!

Also with the theme of Earth Week, we will also be having a #BringYourOwnCup Campaign! Which means that the Student Union and the Associations will not be providing any papers/plastic cups during the events for the duration of the week to reduce paper/plastic usage! Therefore please bring your own cups/mugs to the events if you would like to drink coffee/tea!

Hope to see you all during the events!

Kåren arbetar för arbetsmiljön på Gäddan

Kåren arbetar för arbetsmiljön på Gäddan.

PRESSMEDDELANDE: Imorgon den 17 april kommer Studentkåren ha ett möte med Malmö universitet om arbetsmiljön på Gäddan. På mötet kommer kåren presentera ett dokument som samlat alla de synpunkter som ni skickat in till oss. Studentkårens ordförande kommer att vara på plats utanför “Vindstilla” på Gäddan mellan kl.11:30 – 12:00 för frågor.

Ni kan läsa dokumentet i sin helhet här.

____

The union is working for the study environment at  Gäddan.

PRESSRELEASE: Tomorrow, the 17th of April, the Student Union Malmö will have a meeting with Malmö universitet on the working environment at Gäddan. At the meeting, the Union will present a document that gathered all the comments you students sent to us. The Student President will be in place outside the café “Vindstilla” on Gäddan between 11:30 PM-12:00pm for questions.

You can read the whole document here.