Kårpriset är Studentkåren Malmös sätt att motivera, belöna och inspirera Malmö Universitets studenter till ökat engagemang utanför studierna.  Kårpriset delas årligen ut på en tacksittning under slutet av vårterminen till […]

Inkluderingsvecka (Inclusion Week) – 8 – 12 april För att fira Kårens nya likabehandlingspolicy, bjuder vi samt våra föreningar in till en temavecka på ämnet inkludering. Kolla in våra event som […]

A big thanks to all who voted in the Union Election 2019! Below are the 19 candidates who got elected in the Union’s council (FUM). These people are now forming the highest decision-making body in the Student Union Malmö.

Ditt Nya FUM!

Stort tack till alla som röstade på kandidaterna under Kårvalet 2019! Nedan kan du se de 19 kandidater som valdes in i Kårens fullmäktige (FUM). Dessa personer bildar nu det högsta beslutande organet i Studentkåren Malmö.