Kårpriset delas årligen ut i slutet av vårterminen till medlemmar i Studentkåren Malmö vid Malmö Universitet. Priset består av totalt 10 000 kronor uppdelat på två stipendier för insatser från enskilda studenter på 2500 kronor var, samt ett gruppstipendium på 5000 kronor för grupper av studenter som genomfört ett gemensamt främjande arbete. Varje mottagare av kårpriset får även ett signerat diplom där motiveringen på varför de vunnit finns inskrivet.

Priset är avsett för att premiera de studenter som har engagerat sig utöver sina studier för att bidra till en förbättring för studenter på Malmö Universitet, och får användas hur pristagarna anser lämpligast. Ifall ett pris delas ut till en grupp av studenter ansvarar dessa för att fördela eller använda prissumman hur de anser lämpligast inom gruppen. I samband med att vinnarna utses genomförs en prisceremoni där tal och avtackningar för engagerade medlemmar hålls.

Kravprofil:

Alla studenter vid Malmö universitet kan nominera till Studentkåren Malmös kårpris. Den personen som nomineras måste vara medlem i Studentkåren Malmö och på något sätt, utöver sina studier, ha engagerat sig och bidragit till en förbättring för studenter vid Malmö Universitet.

Gör så här för att nominera:

Maila för- och efternamn samt e-postadress till inforum@malmostudenter.se på den du vill nominera och du som nominerar, samt utbildning och fakultetstillhörighet för båda parterna. Skriv också en text på 200- 400 ord som beskriver varför personen blir nominerad och varför den förtjänar att vinna Kårpriset.

Se till att den nominerade personen vill bli nominerad och är medlem i Studentkåren. Ett accepterande krävs för att vinna. Sista nomineringsdag och deadline för att komplettera nominering är fredagen den 26 april klockan 17:00 2024.

Kriterier som juryn kollar på:

❏ Har studenternas engagemang inneburit kortsiktiga eller långsiktiga förbättringar för en studentgrupp på Malmö Universitet? Extra meriterande är ifall engagemanget bidragit till kortsiktiga eller långsiktiga förbättringar för hela studentpopulationen.

❏ Har studenten varit engagerad inom utbildningspolitiken antingen inom Malmö Universitet eller på nationellt plan? Exempel på former av utbildningspolitiskt engagemang är att sitta som studentrepresentant i utbildningsnämnden på sin fakultet, inom sitt programråd eller inom en kommitté på nationellt plan, exempelvis genom SFS.

❏ Har studenten varit engagerad inom studiesociala aktiviteter inom eller utom Malmö Universitet och Studentkåren Malmö? Exempel på studiesocialt engagemang är volontär arbete inom Studentkåren Malmös studiesociala aktiviteter, engagemang under insparken, extraordinärt arbete inom Studentkåren Malmös föreningar eller mentorskap inom Näktergalen.

❏ Har studenten varit engagerad utanför Universitet- och kårvärlden? Meriterande för kårpriset är engagemang som har påverkat på studenter i Malmö och Malmö Studentstad positivt.

Viktiga datum

1-26 april: Nominera studenter till Kårpriset.
25 maj: Vinnarna presentera genom en kårceremoni.