Förra veckan gav vi oss ut på fakulteterna för att träffa er studenter, dela ut goda croissanter och oändliga koppar kaffe och framför allt få höra vera era tankar om er närvara kring föreläsningar.

Vi hade med oss några frågor som vi var nyfikna att få svar på. Utan er studenter är Kåren ingenting och därför är det extra viktigt att få input från er så mycket vi bara kan! Vi vill tacka för alla svar och allt deltagande.

Sammanlagt deltog 341 studenter. Bra jobbat!

Resultatet

Har du under den senaste månaden övervägt att minska din närvaro på en eller flera föreläsningar?

Ja – 49 %
Nej – 51 %

Vilket inlärningssätt föredrar du på föreläsningar?

Fysiska föreläsningar/seminarier – 70,7 % (241)
Online-/inspelade föreläsningar – 7,3 % (25)
En kombination av fysiskt och digitalt – 32 % (109)

Hur nöjd är du med nuvarande kursinnehåll och undervisningsmetoder?

Mycket nöjd – 12,9 % (44)
Ganska nöjd – 20,2 % (69)
Neutral – 31,1 % (106)
Ganska missnöjd – 29,6 % (101)
Mycket missnöjd – 6,2 % (21)

Hur nöjd är du med interaktionen och studentengagemanget i din klass?

Mycket nöjd – 9,7 % (33)
Ganska nöjd – 26,7 % (91)
Neutral – 33,4 % (114)
Ganska missnöjd – 22,9 % (78)
Mycket missnöjd – 7,3 % (25)

Hur hanterbar är arbetsbelastningen för dina kurser?

Alltid hanterbar – 24 % (82)
För det mesta hanterbar – 46,3 % (158)
Hanterbar ibland / ibland överväldigande – 26,4 % (90)
Ofta ohanterlig – 3,2 % (11)

Har du tillgång till resurser och stödtjänster som krävs för dina studier?

Jag har tillgång till alla nödvändiga resurser – 64,8 % (221)
Jag har tillgång till vissa resurser, men inte alla – 30,8 % (105)
Jag har inte tillgång till de resurser jag behöver – 4,4 % (15)

Vilka är anledningarna till att du minskar din närvaro från föreläsningarna?

Kursinnehållet är inte relevant för mina karriärmål – 28,8 % (96)
Undervisningsmetoderna är ineffektiva – 35,8 % (122)
Jag känner mig distraherad av mina klasskamrater och/eller kursledaren – 10,9 % (37)
Personliga omständigheter påverkar min förmåga att delta i undervisningen – 35,5 % (121)
Annat – 12 % (41)

Andra svar: 

 • Kursinnehållet är relevanta men inte alltid nödvändigt att vara på lektioner
 • Har ingen att sitta med
 • Lär mig bättre genom att läsa ibland
 • Tidspress
 • Schemaläggning som försvårar deltagande.

Har du några förslag på hur Malmö universitet kan förbättra studenternas närvaro och engagemang?

 • Bättre med plats att plugga i skolbyggnaderna
 • Mer praktiskt lärande. Seminarium och diskussioner
 • Engaged teachers! They make everything!
 • Skriv att undervisningen är obligatoriskt
 • Lyssna mer på elevernas förslag
 • Inviting more guest lecturers that are educated within the specific subjects
 • Tycker att alla lärare ska lägga ut sitt undervisningsmaterial efter lektionen så alla kan ta del av det.
 • Variation i inlärningen är bra. Ibland diskutera, ibland vara på plats eller hemma. Jag föredrar egentligen att vara på plats, men även jag tycker det är skönt att ses över Zoom ibland.
 • Maybe course based negotiation with the professor on the attendance. The high tuition fees are creating injustice within the university
 • Mer djup inlärning istället för att vara behandla ämnen på ytan. Det är ofta för lite innehåll om för mycket ämnen.
 • Ta del av studenters feedback bättre!
 • Ta åt sig ändringarna som studenterna skickar in på utvärderingarna
 • Fler workshops

Detta är en sammanfattning av de svar vi fick in av er studenter och vi lovar att vi på Kåren ska göra vad vi kan.