Hej studenter! På Kårens fullmäktigemöte (FUM) i oktober gick dessa punkter till beslut

  • Diskuterade studenters åsikter från HS – hur kan vi synas bättre i Hälsa och samhälle så att vi kan inkludera studenter där bättre? Vi hade spännande diskussioner och vårt studentombud på Hälsa och samhälle ska ta mycket med sig! Vi kommer att jobba vidare så att vi kan inkludera våra studenter så bra som möjligt! Dessutom diskuterade vi bristen på lokaler särskilt på Hälsa och samhälle.
  • Diskuterade likabehandling inom Studentkåren Malmö! Vi håller på att skriva tre olika dokument: för det första, policy för likabehandling, för det andra, handbok för trygga evenemang, och sen ska vi även skriva en handlingsplan för likabehandling för nästa verksamhetsåret som ska röstas igenom nästa konstituerande fullmäktige. Om någon är intresserad i likabehandlingsarbete, ni får jättegärna kontakta vår kårordförande Jenna Pystynen eller vår föreningsansvarig Nina Huovinen för att vara med i arbetsgruppen!
  • Valde ny verksamhetsrevisor för verksamhetsår 2018-2019, Jesper Mattson! Verksamhetsrevisorn ska redovisa Studentkåren Malmös verksamhet till kårfullmäktige. Verksamhetsrevisorer äger alltid närvarande- och yttranderätt vid kårfullmäktigemöten och kårstyrelsens möten och kan kalla till möten för både kårfullmäktige och kårstyrelse. Jesper Mattsson har tidigare erfarenhet av föreningarna och bra förståelse av vår verksamhet. Vi tror på att han ska klara uppdraget med uppmärksamhet.

At the Student Council on the 25th of October, our Student Council…

  • Discussed students’ opinions from HS – how can we be more visible at HS so we can include students there better? We had interesting discussion and our student ombud is going to take a lot with him! We will keep on working with ways to include all our students as well as possible. In addition, we discussed the lack of rooms, especially in Health and Society. We are going to lift this in the respective meeting groups within the university and come back to FUM.
  • Discussed equal treatment in Student Union Malmö! We are writing three different documents: first, policy for equal treatment, second, handbook for safe events and we will even write an action plan for equal treatment for the next operational year which will be voted through at the next constitutional student council meeting. If someone is interested in equal treatment, you are very welcome to contact our Student union president Jenna Pystynen or our union responsible for associations, Nina Huovinen, to get into the working group!
  • Elected a new operational auditor for the operational year of 2018-2019, Jesper Mattsson! The operational auditor will be making a revision of the operations of Student Union Malmö in front of the Student Union council. Operational auditors always have the right to attend and vote at the meetings of the Student Union council and the Student Union board meetings and may call for meetings for both the council and the board. Jesper Mattsson has previous experience of the associations and a good understanding of our operations. We believe that he will complete the task attentively.

– English info further down –

Vid kursstart är det ofta många nya kursböcker som behöver inhandlas och det tär på en redan tunn studentplånbok. Nu har du chansen att ansöka om Kårens litteraturstipendium ett presentkort på 500 kr som delas ut till 3 medlemmar vid terminsstart. 

Så här ansöker du:

Skicka en motivering på varför just du ska vinna till inforum@malmostudenter.se senast den 23 september. Din motivering får vara max 100 ord lång, annars diskvalificeras ansökan. Glöm inte att ange namn när du mailar. Märk mailet litteraturstipendium. Vinnaren kontaktas personligen av Studentkåren Malmö, och därefter presenteras vinnaren tillsammans med sin motivering här på malmostudenter.se.

 

Regler:

Endast medlemmar i Studentkåren Malmö kan tilldelas stipendiet.

Stipendiet betalas ut i form av ett presentkort på 500 kr som ska användas till kurslitteratur.

En och samma medlem kan endast få stipendiet en gång per verksamhetsår.

Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

 

Apply for the Unions Literary Scholarship

At the beginning of the semester, it is often many new textbooks that need to be purchased and it is putting a strain on an already thin student wallet. You now have opportunity to apply for the Student Union literary scholarship a voucher of 500 SEK awarded to three members at the beginning of the semester.

 

How to apply:

Send a short text of why you should win to inforum@malmostudenter.se before September 23rd. Your text may not exceed 100 words in length, otherwise the application will be disqualified. Be sure to include your name when you email. Mark the email literary scholarship.  The winner will be contacted personally by the Student Union Malmö, and then presented with his/her motivation on the Student Union website.

 

Rules:

Only members of the Student Union Malmo may receive the scholarship.

The scholarship will be paid out in the form of a voucher of 500 SEK to use for textbooks.

The same member may only receive the scholarship once per operational year.

The winner is selected by the Student Union Malmö and the decision can not be appealed.

 

Vinnare av litteraturstipendiet vårterminen 2018 blev:

Sebastian Hansson

”Slutspurten. Upploppet. Målet är inom räckhåll. Jag skymtar den svartvita målflaggan. Svetten pärl

as i pannan. Jag försöker an

das så kontrollerat jag kan. I 4,5 år har jag joggat och sakteliga ökat tempo. I juni rusar jag i mål på ämneslärarutbildningen – förhoppningsvis inte helt död. Någonstans innan upploppet fick jag dock kasta mina löparskor och fortsätta i strumplästen. Jag hade nämligen inte CSN-stöd nog att fullfölja loppet vilket gör att jag lever på halva min vanliga inkomst för tillfället. Ett stipendium hade varit en chans för mig att få sätta på mig löparskorna igen och galoppera in i mål betydligt lättare.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Danielsson

”Nu när terminen snart ska starta då är det dags att vara lite smarta Böcker hit och dit det blir ju en del slit  Man får jobba en hel del för att ha råd Annars får man be om nåd Jag som ska läsa termin två Hade gärna vunnit så man kan må Därför är det bra att ni finns till och kan hjälpa oss som vill

Tacksam hade jag blivit För jag hade kunnat fortsätta en bit

På världens bästa skola Malmö universitet, den coola.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatemeh Hamidi

“I am a Master student in Malmo University. This Scholarship is really one of best opportunity for me to buy my text books that I need to focus and read them carefully through the academic year. By reducing financial concerns, scholarship can also mean more time for studying and learning, which can lead to better retention of knowledge and concentrating on my studies. Also I am so interested to learn Swedish language and I would like to buy Swedish books that develop my Swedish language. I hope I have a chance to win thank you.”

 

Tack till alla som ansökte!