Inför terminen anländer många nya studenter till Malmö. Många av dem kommer, på grund av bostadsbrist och långa köer till studentbostäder, inte ha en bostad när terminen börjar. För att […]

Kårpriset är Studentkåren Malmös sätt att motivera, belöna och inspirera Malmö Universitets studenter till ökat engagemang utanför studierna.  Kårpriset delas årligen ut på en tacksittning under slutet av vårterminen till […]