Inkluderingsvecka (Inclusion Week) – 8 – 12 april För att fira Kårens nya likabehandlingspolicy, bjuder vi samt våra föreningar in till en temavecka på ämnet inkludering. Kolla in våra event som […]

Ditt Nya FUM!

Stort tack till alla som röstade på kandidaterna under Kårvalet 2019! Nedan kan du se de 19 kandidater som valdes in i Kårens fullmäktige (FUM). Dessa personer bildar nu det högsta beslutande organet i Studentkåren Malmö.