TACK!

Till alla som kom på Kaffe med Kåren förra veckan när vi besökte fakulteterna. Här är alla bra svar på frågan vi ställde er:
Vilka aktiviteter/saker vill du att Kåren ska göra nästa termin?

Pssst. tips är att kontakta festmesteriet@malmostudenter.se eller någon av Kårens alla andra föreningar: www.malmostudenter.se/engagera-dig/foreningar/ om du vill hjälpa till att göra temakvällar och andra roliga aktiviteter möjliga!

Vi tar svaren med oss inför nästa verksamhetsår!

____

 

THANKS!

To everyone who came to Coffee with the Union last week when we visited the faculties. Here are all the good answers to the question we asked you:
What activities / things do you want the Union to do next year?

Pssst. tips contact: festmesteriet@malmostudenter.se or any of the Unions other associations: www.malmostudenter.se/english/associations/ if you want to help make themed evenings and other fun activities possible!

We will take the answers with us for the next semester!