Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att börja gälla. Den innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). 

Studentkåren Malmö har därför uppdaterat sin personuppgiftspolicy, här kan du läsa dokumentet i sin helhet.

 

Om du har någon fråga var snäll att maila till:

Studentkåren Malmös dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@malmostudenter.se

___________

 

On the 25th of May, 2018, the new Data Protection Ordinance (GDPR) will begin to apply. It contains rules on how companies and organizations may process personal data. The regulation supersedes the Personal Data Act (PuL).

The Student Union Malmö has therefore updated its privacy policy: you can read the whole document here.

 

If you have any questions please send a mail to:

Student Union Malmö Data Protection Officer

Mail: dataskyddsombud@malmostudenter.se