VAD GÖR KÅREN?

Studentkåren Malmö är en ideell, politisk och religiöst obunden organisation som arbetar för bättre utbildning och ett roligare och tryggare studieliv för studenterna på Malmö högskola.   

Studentkåren Malmö representerar studenter från fyra av Malmö högskolas fem fakulteter; Lärande och samhälle, Kultur och samhälle, Teknik och samhälle samt Hälsa och samhälle. Varje läsår har Kåren en anslutningsgrad på ca 60 % av 13 000 studenter vilket gör Studentkåren Malmö till en av de starkaste studentkårerna i Sverige gällande medlemsantal och förankring.

Organisationen är uppdelad i ett fullmäktige, en styrelse och ett arbetsteam bestående av ett presidium, fyra studentombud, ett kansli och ett stort ideellt engagemang. Studentkåren Malmös verksamhet omfattar studentinflytande och representation, samt studiesocialverksamhet.  Studentrepresentationen innebär både enskilda studentärenden vid tvist mellan studenter och högskolan och en övergripande studentrepresentation på högskolans samtliga beslutande organ. Genom representationen ser Kåren till att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen vid Malmö högskola. Den studiesociala verksamheten innefattar studentinriktat föreningsliv, introduktions- och festverksamhet, kultur, bostadsfrågor och samhällspolitisk verksamhet som ser till att studenter berikar sin studietid med aktiviteter vid sidan om studierna.