På Malmö universitet

Inom Malmö universitet är universitetsstyrelsen det högst beslutande organet. Styrelsen fördelar pengar till fakulteterna och ger uppdrag till ledningen. I ledningsgruppen representeras studenterna av Kårens presidium.

Det finns tre stora beredningsorgan. De är tillsatta av Rektor och fungerar beredande till denne och/eller till universitetsstyrelsen.

  1. Utbildningsberedningen: –behandlar utbildningsfrågor och här diskuteras allt från pedagogisk utveckling och kvalitetssäkring till inrättande av nya program.
  2. Forskningsberedningen:– här formeras och diskuteras universitetets forskningsinsatser samt forskarutbildningsfrågor.
  3. Samverkansberedningen: –behandlar samverkansfrågor och utveckling av universitetets samverkansarbete.

 

På din fakultet

På varje fakultet finns ett studentombud med uppdrag att ta hand om studentärenden och bedriva studentnära kårverksamhet. Studentombudet sitter alltid i fakultetsstyrelse, utbildningsnämnd samt ledningsgrupp. Du hittar kontaktuppgifter till ditt studentombud här.

Fakulteternas styrelser är det viktigaste organet för ombuden, och spelar en nyckelroll för studentinflytandet. Studenterna har två representanter med rösträtt och medverkan i styrelsen och är av starkt signalvärde. Här avgörs frågor om ekonomisk fördelning mellan enheter på fakulteten, men även beslut om tex uppstart och nedläggning av utbildningsprogram sker här. Student-representanterna utses på FORUM som hålls i början av höstterminen på områdena varje år. Här har varje enskild student en chans att vara med och påverka sin utbildning och samtidigt skaffa sig erfarenheter och meriter som kan vara av avgörande betydelse. Är du intresserad av att aktivera dig inom kåren ska du ta kontakt med ditt ombud.

Hur utbildningar sammansätts samt innehåll och upplägg i kurser är ofta väldigt viktiga utgångspunkter för hur bra din utbildning blir och är. Därför fästs ofta stor vikt vid utbildnings- och grundutbildningsnämnderna. Vanligen finns ett par platser till studenter i dem.

 

På ditt program eller din kurs

Den kanske viktigaste delen av studentinflytandet på Malmö universitet är studenternas rätt till inflytande över den egna utbildningen. Vid alla program och kurser på Malmö universitet ska det finnas kurs- och programrepresentanter, som representant för du dina kursares talan gentemot lärare och sitter med vid möten som berör din utbildning. Är du intresserad av att kunna påverka din utbildning så ta kontakt med ditt ombud så berättar hen mer.