Kåren består av studenter som dig, som antingen jobbar ideellt eller tar ledigt ett år från sina studier, för att hjälpa sina medstudenter. Men en stor del av Kårens arbete sköts av just ideella.

Studentkåren Malmö styrs av ett FULLMÄKTIGE som du väljer i Kårvalet. Fullmäktige – eller FUM – är Kårens högsta beslutande organ och har ansvar för alla beslut och all verksamhet inom Kåren. FUM tillsätts i Kårvalet där DU som är medlem i Kåren kan kandidera och alla studenter vid Malmö universitet kan rösta. FUM består av 19 personvalda studenter och ytterligare 10 som väljs på fakultetsvisa Studentinflytande FORUM, totalt 29 ledamöter. FUM träffas ca 5-6 gånger på ett år och fattar alla övergripande beslut för året.

På det första fullmäktigemötet, det sk konstituerande fullmäktige, väljer FUM inom sig vilka som ska sitta i STYRELSEN. Du kan alltså inte rösta på vem som ska hamna i styrelsen i Kårvalet utan du röstar på vilka som ska sitta i fullmäktige. Styrelsen som består av 11 personer (7 arvoderade och 4 ideella), träffas ca två gånger per månad, och ser till att fullmäktiges beslut blir verklighet.

Fullmäktige väljer också vilka som ska jobba på heltid inom Kåren som STUDENTOMBUD och PRESIDIET. Dessa 6 personer, som arbetar på heltid och är arvoderade, sitter också med i styrelsen. Presidiet, som består av ordförande och vice ordförande, leder styrelsens möten, bereder ärenden för beslut och representerar Kårens medlemmar mot media och omvärld. Studentombuden hjälper dig om du hamnar i trubbel, sitter med i universitetets nämnder och organ samt ser till att din fakultet är studentvänlig.

Dessutom lägger många studenter sin tid på att sitta med i nämnder, grupper och organ på Malmö universitet. Dessa IDEELLA representerar dig på din fakultet och påverkar vem som anställs, vilka utbildningar och kurser som startas, hur ett område ska fungera m.m. Många studenter väljer också att engagera sig i någon av Kårens föreningar och ser till att du får en härlig fritid. Läs mer om vad det innebär att vara aktiv inom Kåren under ‘Engagera dig’.

Förutom de arvoderade studenterna som jobbar på heltid, består Kåren också av ett KANSLI som är heltidsanställda och fungerar som Kårens tjänstemän. Dessa personer är alltså inte valda i Kårvalet utan anställs av styrelsen. Kansliet ser till så att det dagliga arbetet på Kåren flyter och sköter praktiska uppgifter så som kommunikation, ekonomi, organisatoriska uppgifter och tar hand om lokalerna.