Studentkåren Malmö är en ideell, politisk och religiöst obunden organisation som arbetar för bättre utbildning och ett roligare och tryggare studieliv för studenterna på Malmö universitetet.   

Studentkåren Malmö representerar studenter från fyra av Malmö universitets fem fakulteter; Lärande och samhälle, Kultur och samhälle, Teknik och samhälle samt Hälsa och samhälle.

Organisationen är uppdelad i ett fullmäktige, en styrelse och ett arbetsteam bestående av ett presidium, fyra studentombud, ett kansli och ett stort ideellt engagemang. Studentkåren Malmös verksamhet omfattar studentinflytande och representation, samt studiesocialverksamhet.  Studentrepresentationen innebär både enskilda studentärenden vid tvist mellan studenter och universitetet och en övergripande studentrepresentation på universitetets samtliga beslutande organ. Genom representationen ser Kåren till att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen vid Malmö universitetet. Den studiesociala verksamheten innefattar studentinriktat föreningsliv, introduktions- och festverksamhet, kultur, bostadsfrågor och samhällspolitisk verksamhet som ser till att studenter berikar sin studietid med aktiviteter vid sidan om studierna.