– English info further down –

Som många kanske redan har hört har det tyvärr inkommit ett hot som riktats mot Malmö universitet. Detta innebär att universitetets lokaler kommer att hållas stängda på måndag den 8 januari och studenter och medarbetare uppmanas att arbeta hemifrån denna dag. För studenter som känner oro finns Studenthälsan med kuratorer som är tillgänliga för samtal. Se mer information på Malmö universitets hemsida:

www.mah.se/Om-Malmo-universitet/Viktig-information/

Unfortunately, as many have might already heard, there has been a threat addressed to Malmö University. This means that the University’s facilities

will be closed on Monday the 8th of January, and students and employees are requested to work from home this day. For students who are concerned the Student Health has curators that are available for conversation. See more information on the Malmö University website:

www.mah.se/Om-Malmo-universitet/Viktig-information/