– English info further down –

 

Studentkåren Malmö berömmer de beslut och handlingar som utförts av Malmö universitets krisledningsgrupp. Vi, som studenter, känner oss lika trygga som alltid på Malmö universitet och hoppas att våra medstudenter kan känna samma lugn. Att skapa en varm och trygg mötesplats i dagens värld kan kännas svårt och skrämmande, men det är precis vad vi behöver göra. Malmö universitet är, och har alltid varit, en plats för mångfald och kulturella utbyten.

– Mångfald berikar den mötesplats Malmö universitet är, säger Pontus Källström, kårordförande.

Studentkåren Malmö kommer därför jobba med Malmö universitet och dess studenter för att fortsätta kämpa för, och utveckla, denna fantastiska mötesplats.

2018-01-09

Pontus Källström, ordförande

Rebecka Welander, vice ordförande

____________

Student Union Malmö applaud the decisions and actions taken by the crisis committee at Malmö University. As students we feel as safe and secure as we always have at Malmö University and we hope that our fellow students can feel the same calm. To create a warm and safe meeting place in today’s world can feel daunting, but that is exactly what we need to do. Malmö University is, and has always been, a place for diversity and cultural exchange.

 

-Diversity enriches Malmö University as a meeting place, says Pontus Källström, Union President.

Student Union Malmö will therefore work with Malmö University and its students to keep on fight for, and develop, this amazing university.

2018-01-09

Pontus Källström, ordförande

Rebecka Welander, vice ordförande