Hej alla nya & gamla studenter! Välkomna till en ny termin!

Vi på kåren har många roliga aktiviteter på gång under våren. Om du vill lära känna Kåren bättre kan ni träffa oss under T! denna och nästa vecka!

T! betyder Torg! och innebär att vi kommer ut till alla fakulteter en gång i månaden för att träffa er studenter och höra era åsikter! Denna månaden fokuserar vi på att berätta mer om Kåren och vad vi gör. Vi kommer ha T! under följande dagar:

18/ 1 Hälsa & Samhälle

19/1 Kultur & Samhälle

24/1 Lärande & Samhälle

25/1 Teknik & Samhälle, K3 & US (På plattan i Kranen)

Lite tips till alla nya studenter:

– Fynda begagnad kurslitteratur i Kårens Andrahandsbokhandel, denna veckan har bokhandeln på Gäddan öppet alla dagar 12- 13. Bokhandeln på Hälsa & Samhälle har öppet på tisdag 13:00.

– Håll koll på Festmesteriets facebooksida för att se när det annordnas fester.

– På kårens facebooksida och twitter kan du ställa frågor till kåren och hålla dig uppdaterad om alla aktiviteter som Kåren anordnar.

– Se till att bli medlem i Kåren direkt för att få din studentlegitimation, Läs mer om hur du gör här!

————————————————————————————————————————————————————-

Hello all new & old students! Welcome to a new semester!

We at the Student Union has many fun activities going on in the spring. If you want to get to know the Union better you can meet us on T! this week and next week!

T! mean Torg! and means that we are going out to all faculty once a month to meet with you students and to hear your opinions! This month we focus on telling you about the Union and what we do. We will have  T! duringthe following days:

18 / 1 Health & Society

19 / 1 Culture & Society

24 / 1 Learning & Society

25 / 1 Technology & Society, K3 & U.S. (On “Plattan” in Kranen)

Some tips for all new students:

– Bargain used textbooks in the Unions Second Hand Bookshop, this week the bookstore on Gäddan will be open all days 12 – 13. The Bookstore on Health & Society is open on Tuesday 13:00.

– Keep track of Festmesteriets Facebook page to see when they arrange parties.

– At the Union’s Facebook page and twitter, you can ask questions to the Union and stay updated on all activities that the Union is organizing.

– Be sure to join the Union immediately to get your student ID, read more about how to do this!

 

2 thoughts on “Välkomna till en ny termin! / Welcome to a new semester!

Comments are closed.