Vill du förändra Malmö?

Vill du vara med och skapa ett bättre, inkluderande och rättvisare samhälle?

Då ska ni komma till Open Space på Moriskan den 7 februari, kl 16- 20.

 Läs hela inbjudan här!

———————————————————————————————————————————————

Do you want to change Malmö?

Do you want to be a part of creating a better, more inclusive and more equitable society?

Then you should come to the Open Space on Moriskan on February 7, at 16 – 20.

See the invitation here (in Swedish)