Utbildningsberedningen utlyser, tillsammans med Studentkåren Malmö, en pedagogisk utmärkelse till den/de lärare som varit särskilt framgångsrika i att främja studenters lärande.

Förslag till kandidater kan ges av studenter och medarbetare vid Malmö högskola.
Kandidaterna kan vara en grupp lärare som arbetar tillsammans i en kurs/program eller en enskild lärare.

All info hittar ni här!

Man kan föreslå kandidater fram till och med 31 januari.