Hjälp Skanska göra Malmö smartare – vinn en resa till New York!

Till år 2030 beräknas 60 procent av världens befolkning bo i städer, och de stora städerna fortsätter att expandera. För att våra städer ska fortsätta vara attraktiva platser att leva på, måste utvecklingen ske i harmoni med dess invånare och miljö. I tävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge söker vi dina idéer och visioner för att utveckla Malmö med omnejd. Vi vill ha dina förslag på hur vi kan bygga vidare på det som redan finns i dessa regioner, men på ett mycket smartare sätt.

Förstapristagaren vinner en studieresa till New York och får också presentera sitt bidrag på Skanskas Framtidsdagar i mars 2012 inför 300 ledande politiker och beslutsfattare. Tävla individuellt eller i team om två. Deadline är 1 Februari 2012. Läs mer och tävla på www.skanskasustainablecities.se!