-In English further down-

Torsdag den 19 april är det dags för Fullmäktige-möte (FUM).

Alla studenter vid Malmö universitet är varmt välkomna att komma och lyssna.

På detta möte kommer Kårfullmäktige bland annat att diskutera om ett eventuellt kårpris för att premiera studenters engagemang.

Plats: Kårhuset, vån 4.

(Ring ordförande Pontus Källström om du inte kommer in, på telefonnummer 0760 – 50 95 64)

Mötet börjar kl.16:00 men du är välkommen från kl.15:00 då det serveras fika på vån.3!

 

 

 

 

 

 

 

______

 

Thursday the 19th of april it is Union council meeting (FUM).

All students at Malmö university are very welcome to come and listen.

At this meeting the Union council will among other things discuss about an eventually union award

 

Place: The Union Building, level 4.

(Call chairman Pontus Källström if you can’t get in, at phone number: 0760 – 50 95 64)

The meeting starts at 4pm but your are welcome from 3pm when we will serve fika at level.3!