– Information in english below –
Studentkåren Malmö representerar och arbetar för alla studenter vid Malmö Högskola. Studentkåren Malmös fullmäktige (FUM) är det högst styrande organet och bestämmer vad Studentkåren Malmö ska göra. Genom att engagera dig kan du påverka inte bara din utbildning utan också alla andras utbildning vid Malmö Högskola.
För att kunna bli vald till FUM måste du vara student vid Malmö Högskola och vara medlem i Studentkåren Malmö. Det är också bra om du har ett engagemang för din och andras utbildning. Som medlem av FUM förväntas du komma på alla FUM-möten (cirka sex möten per läsår, oftast torsdagar mellan 15 till 19). För att kunna delta i arbetet måste du också kunna antingen svenska eller engelska.
Valet kommer att hållas på Studentkåren den 12:e september och du kan kandidera från och med den 2:a september fram till den 11:e.
Vill du kandidera till FUM så skicka in din kandidatur till Fredrik Ernstson (fredrik.ernstson@karen.mah.se) med följande information:
Ditt fullständiga namn
Ditt personnummer
Kontaktinformation (mejl och telefonnummer)
Vad du studerar vid Malmö Högskola och vid vilken fakultet du studerar
En kort beskrivning av varför du vill representera alla studenter vid Malmö Högskola och vad du tycker är viktigt med högre utbildning generellt och vid Malmö Högskola
För mera information kontakta Fredrik
Fredrik Ernstson
0707 577 568
************************************************
Election for positions at the Student Union Council
The Student Union represents and works for all the students at Malmö University. The Student Union Council (FUM) is the highest governing body for the Student Union and decides what the Student Union shall do during its operational year. As a member of FUM you get to influence not only your own education but also every other students education at Malmö University.
To be eligible in the election to FUM you have to be a student at Malmö University and be a member of the Student Union. It is also good if you have a commitment to yours and others higher education. As a member of FUM you are expected to come to all FUM meetings (circa six meetings per academic year, usually thursdays from 15 to 19). To be able to participate in FUMs work you have to know either swedish or english.
The election will be held at the Student Union office the 12th of september and you can candidate from the 2nd of september up to the 11th.
If you want to candidate to FUM you have to send your candidacy to Fredrik Ernstson (fredrik.ernstson@karen.mah.se) with the following information:
Your complete name
Your matriculation number or swedish personal number
Contact information (e-mail and phone number)
What you study at Malmö University and at what faculty you study
A brief description of why you want to represent all students at Malmö University and what you think is important for higher education in general and specifically at Malmö University.
For more information contact Fredrik
Fredrik Ernstson
0707 577 568

 

2 thoughts on “Val till fullmäktige / Election for the Student Union Council

  1. We sure do! Just look for @malmostudenter at twitter, or press the little twitter button in the upper right corner on this page.

Comments are closed.