Kom till sexdagarna den 13 – 15 Mars.

Besök sexmässan och mingla med lokala organisationer, lyssna till föreläsningar, låna en levande bok, delta i workshops och mycket mer!

Mer info och program!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Visit the Sex Days 13th- 15th March.

Visit the sex fair and mingle with local organisations, listen to lectures, borrow a living book, join a workshop and much more!

More info and program!