Malmö symfoniorkester bjuder in till en efter skolan konsert 

Onsdag 7 Mars kl. 18.00
Beethoven Symfoni nr 3 “Eroica”

Ni hämtar era GRATIS biljetter på kårhuset!

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Malmo Symphony Orchestra invites you to an
after-school concert

 

Wednesday, March 7th at. 18:00
Beethoven Symphony No. 3 “Eroica”

 

Pick up your FREE tickets at the Student Union building!