2014 års Model United Nations of Malmö (#MUNOM2014) är en konferens anordnad av Utrikespolitiska Föreningen i Malmö och tar plats i Malmö högskolas bibliotek Orkanen mellan 20-23 november. Årets konferens blir den andra i rad och tanken är att simulera en FN konferens och Europa Parlamentet för att ge studenter möjligheten att öva på och testa sin, förhandlingsförmåga samt retoriska färdigheter och kunskaper inom deras respektive intresseområden.
Ansökning till konferensen är öppen fram till 15 oktober. Du hittar all information på MUNOMs officiella hemsida, www.munofmalmo.org

 

Munum 2014 poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 2014 Model United Nations of Malmö (?#?MUNOM2014?) is a conference hosted by the Foreign Affairs Association of Malmö, held at Malmö University’s premises, and will this year be in its second edition, from the 20th to the 23rd of November 2014. The purpose of this conference is to host a simulation of the United Nations and the European Parliament, to give students the opportunity to practice and test their knowledge, as well their negociation and rhetorical abilities within their respective fields of interests.

The application period is open until the 15th of October 2014, and you will find all the information you need at MUNOM2014’s official webpage,www.munofmalmo.org