Mahskara söker just nu engagerade och drivna skribenter, fotografer och illustratörer till redaktionen.

Mahskara är tidningen där du får utveckla din kreativa förmåga i text och bild.?Studentmagasinet utkommer tre gånger per termin och produceras på ideell basis.?Vi söker ständigt efter fler studenter som vill bidra till tidningens innehåll.

Är du vår nästa medarbetare?

Skriv i sådant fall några rader om dig själv i ett e-post;?berättar vad du vill bidra med i tidningen – text, illustration eller bild.?Skicka detta till: mahskara@karen.mah.se?med ämnesraden som beskriver din uttrycksform bäst, t ex ”Eva, skribent”.

 

——————————————————————————————————————————

 

Mahskara is currently looking for dedicated writers, photographers?and illustrators.

Mahskara is the magazine where you can develop your creative skills in writing and pictures. The magazine is published three times per semester?and is produced on a voluntary basis.

We are constantly looking for more students who want to contribute to the magazine’s content.

Are you our next writer, photographer or illustrator???If that is the case, write a few lines about yourself in an e-mail;?tell us what you want to contribute with in the magazine – text,illustration or image.?Send this to: mahskara@karen.mah.se?in the subject line write what best describes your form of expression, such as ”Eve – writer.”