Någon mer som har saknat Freaky Wednesday? På onsdag är det äntligen dags igen!

Du hittar all info på Festmesteriets facebooksida!

PS. Ny student och har inte fått din studentlegitimation än? Hämta ett intyg på att du betalt kårmedlemskapet på kårens kontor! Gamla studenter kan fortfarande använda studentlegitimationen från förra terminen.

—————————————————————————————————————
On Wednesday it’s finally time for FREAKY WEDNESDAY again!

Get all info at Festmesteriets facebookpage!

PS. New student and have not received your student ID yet? Get proof that you paid your membership-fee at the union office! Old students can still use the student ID from last semester.