Ta chansen att träffa en rad spännande organisationer och företag från Malmö!

Under Kårens dagar får du som student möjlighet att möta några av Malmös organisationer och företag som tillsammans med Kåren och högskolans service besöker din fakultet en hel dag och bjuder på fika, gratisgrejer, inspiration och godis.

Har du frågor om dina studier eller ditt kårmedlemskap är detta ett utmärkt tillfälle att ställa dem.

Mässan är öppen mellan kl 10 och 14.

Kårens dag på din fakultet…
Niagara: Tisdag, 20 september
Orkanen: Onsdag, 21 september
Hälsa och samhälle/SUS: Torsdag, 22 september

Förutom Kåren och våra föreningar har du möjlighet att träffa:

Academic work
Agenda jämlikhet
Drivkraft Malmö
Drivhuset
Fackförbundet ST
Folkuniversitetet
Hyresgästföreningen
Kompisbyrån
Malmö Arab Film Festival
Malmö högskola – Bostad
Malmö högskola – Studenthälsan
Malmö högskola – Studie och karriär
Malmö högskola – Stöd vid funktionsnedsättning
Malmö högskola – Internationella sekretariatet
Malmö högskola – Studera utomlands
MyAcadamy
Näktergalen
Sveriges Farmaceuter
Swedbank
Thule Concept Store

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

During the Union days, you as a student, get the opportunity to meet some of Malmö’s organizations and companies that together with the Union and the University Services visits your faculty and offer coffee, inspiration, information and more.

If you have any questions about your studies or your Union membership, this is the perfect time to ask them!

The fair is open between 10:00 and 14:00.

We will visit your faculty …
 Niagara: Tuesday, 20th of September
Orkanen: Wednesday, 21th of September
SUS/Health and society: Thursday, 22nd of September