Vi fortsätter ställa frågor till det nya arbetsgänget på Kåren, se vad Borislava Koycheva, studentombud på Kultur och samhälle har svarat!

Bobby_sve
We continue to ask questions to the new staff of the Union, see what Borislava Koycheva, student representative at Culture & Society answered!
Bobby_eng_ny