Hej alla medlemmar! 

Under våren är det dags för Studentkåren Malmös val! I Kårvalet kan du kandidera till Studentkårens fullmäktige, eller FUM som det också kallas. Medlemmarna i FUM träffas 5-6 gånger per år och diskuterar och beslutar om Studentkårens verksamhet och andra studentrelevanta frågor! Totalt söker vi 19 personer till FUM och det enda som krävs för att du ska kunna kandidera är att du är student vid Malmö universitet och medlem i Studentkåren. Visste du att du också kan arbeta heltid på Studentkåren? Då krävs det att du blir inröstad i FUM först och främst och sen kan du söka till styrelsen och heltidsplatserna. 
Se mer info om hur du kandiderar på vår hemsida ‘malmostudenter.se‘ eller vår Facebook ‘Studentkåren Malmö’!

Du kan även kandidera direkt på följande länk:

Kandidering

Viktiga datum att skriva ner angående Kårvalet 2019 är:
Kandideringsperiod 4-17 februari.
Infoträffar om kandidering 6 och 13 februari
Röstning är öppen 11-24 mars. 

ENGLISH:

Hello all members!
In the spring, it is time for the Student Union Malmö’s election! In the election, you can candidate for the Student Union’s council, or FUM, as it is also called. The FUM members meet 5-6 times a year and discuss and decide on the Student Union’s activities and other student-relevant questions! In total, we are looking for 19 people for FUM and the only thing that is required for you to be a candidate is that you currently are a student at Malmö University and a member of the Student Union. Did you know that you can also work full time at the Student Union? Then it is required that you be approved in the FUM first and foremost and then you can apply for the board and full-time places.
See more info on how to apply on our website ‘malmostudenter.se‘ or on our Facebook ‘Studentkåren Malmö’!

You can also candidate on this link directly:

Candidacy

Important dates to write down about the Union election 2019 are:
Candidate period 4-17 February.
Information meetings on candidacy 6 and 13 February
Voting is open March 11-24.