Hej medlem i kåren! (English below) 
Är du intresserad av utbildningspolitik? Vill du ha chansen att påverka på den nationell nivå? Vill du lära känna och inspireras av studenter från andra studentkårer? Har du någon speciell utbildningspolitisk fråga du brinner för? Då är SFSFUM något för dig!


Studentkåren Malmö är medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som är en organisation av studenter, för studenter! SFS driver frågor som rör studenters rättigheter och villkor på nationell nivå, och genom sina medlemskårer.
Medlemskårerna träffas varje år på SFS fullmäktige (SFSFUM) som är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters bäst värnas. 
På SFSFUM behandlas propositioner från styrelsen och motioner från medlemskårer, fullmäktigeledamöter och/eller ledamöter från medlemskårer. Fullmäktige beslutar också om organisationens styrdokument såsom budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. 


Under SFSFUM väljs också organisationens förtroendevalda i form av en ordförande, vice ordförande och styrelse. Väljs också SFS doktorandkommitté, verksamhetsrevisorer och valberedning. 
I år kommer SFSFUM hållas i  Östersund mellan den 2-5 maj 2019. Eftersom vi vill vara väl förberedda inför denna stora händelse vill presidiet redan nu få in namn på er som vill delta. 
Studentkåren betalar allt och ni kommer att få all information innan vi åker. Vi kommer att ha 6 förmöten (ca 12 timmar) inför SFSFUM under mars och april, första mötet är ett lunchmöte den 25/2. Obligatorisk närvaro under minst 4 förmöten och under SFSFUM. 
Vi väljer 2 personer från styrelsen, 4 från FUM och 3 studenter samt 1 delegationsledare som kan delta på SFSFUM med oss. 
Är du intresserad? Hör av dig till lena.petersson@malmostudenter.se med max en halv A4 motivering till varför just du ska åka, senast den 13/2.  
Om ni har frågor skicka dem till: lena.petersson@malmostudenter.se

Hi members in the union!
Are you interested in educational politics? Do you want to have the chance to influence on a national level? Do you want to get to know, and be inspired by students from other student unions? Do you have a special educational politics issue that you are passionate about? Then SFSFUM is something for you!
The Student Union Malmö is a member in the Swedish National Union of Students (SFS) which is an organization by students, for students! SFS discusses issues that concern the students’ rights and students’ conditions on a national level, and through their member Unions. Now, SFS is inviting us to their annual Council Meeting in Östersund from the 2nd to 5th of May. 
SFS Council Meeting (SFSUM) is the organizations highest decision making body. There decisions are made about how the organization will work, what goals SFS will work for, and how students´ rights can be protected.
The Student Union pays for everything and you will receive all the information before we go. We will have 6 premeetings (approx 12 hours) before SFSFUM in march and April. The first meeting is on the 25/2. There is mandatory presence in at least the 4 premeetings and the actual SFSFUM in order to take part.
Are you interested? Write lena.petersson@karen.mah.se with a motivation letter of maximum half a page, stating why YOU should join us. Send this latest by 13/2. If you have any questions, send them to lena.petersson@karen.mah.se