Kaffe med Kåren anordnas en gång per månad på varje fakultet, och då kommer Studentkåren ut för att träffa er studenter! Ditt studentombud finns på plats och du har chansen att berätta för oss vad du tycker behöver förbättras på universitetet. Eventet kan se lite olika ut från månad till månad. Ibland har vi ett speciellt tema som vi fokuserar på, kanske ber vi dig att svar på frågor i en enkät, ibland har vi med oss något intressant företag, och vi bjuder alltid kårmedlemmar på kaffe och fika!

Coffee with the Union is held once a month at each faculty, when the Student Union visits your faculty to meet with students! Your student representative is present and you have the chance to tell us what you think needs to be improved at the university. The event may differ slightly from month to month. Sometimes we have a special theme that we focus on, we might ask you to answer questions in a survey, sometimes we bring an interesting company, and we always offer Union members free coffee!

Denna gång valde vi att fokusera på bostadspolitik som är en stor hjärtefråga för oss! Våran Ja/Nej-fråga löd som följande: 

This time we focused on the living situation for students since its one of our most important subjects of discussion at the Student Union. Our Yes/No-question was:

“Har du någon gång fått hjälp av Malmö universitet med att få tag på boende? “

“Have you ever had help from Malmö University to get an apartment?”
Så här svarade ni!  This is what you answered!

HS result: Ja/yes 1, Nej/No 20

Niagara results: 2 ja/yes, 32 nej/no

Orkanen results: 12 ja/yes, 23 nej/no

Total: 15 ja/yes VS. 75 nej/no. 

Vi hade även en öppen fråga som löd: “Hur har din upplevelse varit gällande att få tag i boende i Malmö?”

We also had an open question that was.”Describe you experience when it comes to finding housing in Malmö”.

Nedan kan du läsa svaren. See the answers below. 

Svaren på HS/Answers at HS: “Hard”, “Malmö Studenthus”, “Svårt att få 1a handskontrakt”, “Can’t read Swedish ads for apartments”, “Det tog 4 år att hitta förstahandskontrakt”


Studenternas svar på Niagara / The Students answers at Niagara
Studenternas svar på Orkanen / The students answers at Orkanen