Hur ser Malmö högskola ut år 2033?

Malmö högskola ska ta fram en campusplan – en plan för hur högskolans fysiska miljö ska utvecklas. Hur och var möts vi på Universitetsholmen år 2033? Finns vi på fler ställen i eller utanför Malmö?
Campusplanen tas fram tillsammans med Akademiska Hus och Malmö stad. Nu önskar vi få in synpunkter från dig som är anställd eller student på Malmö högskola för att ha med i arbetet. Dina svar är anonyma. Tack för din medverkan!
Bild från takterrassen på Niagara. Hösten 2015.