Campusbokhandeln

– English info further down –

Campusbokhandeln öppnar butik i Malmö preliminärt den 27 november 2017! Du hittar dem på Nordenskiöldsgatan 1 första våningen på Niagara. Campusbokhandeln hjälper studenter att spara och tjäna pengar på begagnade kursböcker. De har Sveriges största utbud av ny och begagnad kurslitteratur, online och i butik.

Spara upp till 75% när du köper din kurslitteratur begagnad, och få 70% av försäljningspriset när du sen säljer dem vidare. Ett smart, billigt och miljövänligt att handla kurslitteratur på!

OBS: Campusbokhandeln administreras inte av Studentkåren Malmö. Andrahandsbokhandel som Studentkåren Malmö tidigare haft är nedlagd. Vi hoppas ni kommer trivas bra med Campusbokhandeln, för frågor kontakta www.campusbokhandeln.se

 

 

 

 

 

 

The Campus Bookstore opens a shop in Malmö preliminary 27th of November, 2017! You will find them on Nordenskiöldsgatan 1, the first floor of Niagara. The Campus Bookshop helps students save and earn money from used course books. They have Sweden’s largest range of new and used course literature, online and in store.

Save up to 75% when you buy your course literature used, and get 70% of the selling price when you sell them later. A smart, cheap and environmentally friendly way to buy your course literature!

NOTE: The Campus Bookshop is not administered by the Student Union of Malmö. The Secondhand bookshop that the Student Union Malmö had previously has been closed down. We hope you will enjoy the Campus Bookstore, for questions contact www.campusbokhandeln.se